Reforma zaklepana!

sejm
sejm

9 stycznia bieżącego roku prezydent Andrzej Duda podpisał ustawy likwidujące gimnazja. W jej konsekwencji 7684 szkół zostanie zamkniętych. Nie od razu , rzecz jasna, tylko stopniowo w ciągu kilku najbliższych lat.

Reforma wchodzi w życie w styczniu, a do 31 marca 2017 r. samorządy mają czas na podjęcie uchwał o dostosowaniu placówek szkolnych do nowego systemu szkolnego.

Praktycznie zacznie być wdrażana w szkołach 1 września 2017 r., wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

Jakie będą losy gimnazjalistów?

We wrześniu 2017 r. wszyscy uczniowie podstawówek będą kontynuować naukę w szkołach podstawowych. Gimnazjaliści, którzy obecnie chodzą do klas I i II, nadal będą uczęszczać do gimnazjów, a uczniowie III klas gimnazjów pójdą do liceów ogólnokształcących, techników lub branżowych szkół I stopnia. Jednak I klasy gimnazjów stracą rację bytu. Uczniowie VI klas szkół podstawowych zostaną zmuszeni do kontynuowania nauki w VII klasach podstawówki.

Gimnazja będą wygaszane stopniowo. W roku akademickim 2017/2018 zostaną zlikwidowane I klasy gimnazjów, a w następnych latach – kolejne. W roku akademickim 2018/2019 do III klas gimnazjów pójdą ostatnie roczniki. W roku akademickim 2019/2020 gimnazja nie będą już istnieć.

Zdania na temat tego posunięcia rządu są zróżnicowane i czas pokaże, czy decyzja była słuszna. Pani minister Zalewska podkreśla w wielu wypowiedziach, że to nie rewolucja, ale ewolucja, która przyczyni się do podniesienia poziomu edukacji w Polsce.

Jak to się przełoży na sytuację wszystkich szkół w Złotoryi,  czas pokaże.

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.