Gabinet Terapii Pedagogicznej

terapia
terapia

Gabinet Terapii Pedagogicznej Beaty Krzywickiej Sępów 3b, 59-500 Złotoryja zaprasza na diagnozę przyczyn niepowodzeń szkolnych u dzieci i młodzieży.  Oferuję również różne formy terapii. Stosuję różne efektywne metody pracy.

Gabinet Terapii Pedagogicznej

  • Beata Krzywicka                                                                  
  • Sępów 3B, 59-500 Złotoryja
  • tel. 695433827, 691622037                                                                     
  • e-mail: beata-krzywicka@o2.pl
  • www.facebook.pl

Świadczy usługi dla dzieci i młodzieży w zakresie:

  • Terapii [dysleksji, dysortografii, dysgrafii,dyskalkulii];
  • Diagnozy Ryzyka Dysleksji;
  • Przygotowania do Egzaminu Ósmoklasisty z j. polskiego;
  • Wyrównywania braków programowych z j.polskiego;
  • Pracy z uczniem zdolnym.
Adres Adres

Sępów 3B, 59-500 Złotoryja

Kontakt