Szpital Powiatowy im. A. Wolańczyka Sp. z o.o.

REGON: 360936346, NIP: 7272794963 KRS: 0000543243

Właściciel:  Powiat Złotoryjski 

Majątek zakładowy: 50 udziałów o łącznej wartości 5000 zł  

Zarząd: (Wiktor Król  do X 2020) Jolanta Klimkiewicz - prezes

Dokumenty

Odpis KRS

Sprawozdanie z działalności 2019

Sprawozdanie finansowe 2017, 2018,  2019

strona internetowa

BIP

Teksty związane ze szpitalem

Adres Adres

Złotoryja, Hoża 11