Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne

Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. zostało wpisane dnia 06.08.2001 r.do Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego we Wrocławiu pod numerem 0000030576.

PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Najważniejsze rodzaje działalności prowadzonej przez Spółkę to:

 • prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
 • odbiór, oczyszczanie i odprowadzanie ścieków,
 • zarządzanie nieruchomościami komunalnymi,
 • odbiór i transport odpadów komunalnych, utrzymywanie czystości na terenie miasta,
 • wykonywanie prac budowlano – remontowych

WŁADZE SPÓŁKI

Zgromadzenie Wspólników

Właścicielem 100 % udziałów Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o.jest Gmina Miejska Złotoryja.

Rada Nadzorcza

 • Edward Poznar Przewodniczący Rady
 • Jerzy Skowroński Wiceprzewodniczący Rady
 • Ignacy Bochenek Członek Rady
 • Janusz Cendrowski Członek Rady

Zarząd Spółki

Paweł Macuga Prezes 

Kapitał zakładowy spółki

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31.12.2018 r. wynosił 25 071 200  i dzielił się na 31 339 równych i niepodzielnych udziałów po 800,00 zł każdy udział.

Wszystkie udziały Spółki zostały objęte przez Gminę Miejską Złotoryja.

Kapitał zapasowy Spółki na dzień 31.12.2018 r. wynosił 1 171 199,42 zł.

STRUKTURA RZECZOWA MAJĄTKU TRWAŁEGO W TYS. ZŁ.:

 • Grunty – wartość: 960 809,00
 • Budynki i budowle: 28 983 410,10
 • Maszyny i urządzenia: 3 249 955,27
 • Środki transportu: 5 357 029,58
 • Przyrządy i wyposażenia: 404 292,56

RAZEM: 38 955 496,51 zł


DOKUMENTY

Sprawozdanie z działalności zarządu:  rok 2017,  rok 2018 

żródło:  ekrs.ms.gov.pl

decyzja w sprawie cen wody i ścieków  2019-2021

BIP Złotoryja - akt założycielskiprzedmiot działalnościorgany spółki,  schemat organizacyjny ,  majątek 

Adres Adres

Aleja Miła 2, 59-500 Złotoryja

https://rpk.pl