Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne - Partner

RPK Partner spółka z o.o.

REGON: 366413402, NIP: 6941686582, KRS 0000682302


PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Najważniejsze rodzaje działalności prowadzonej przez Spółkę to:

 • zarządzanie nieruchomościami wykonywanymi na zlecenie,
 • zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
 • obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
 • odzysk surowców z materiałów niesegregowanych
 • roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
 • rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
 • specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

WŁADZE SPÓŁKI

Zgromadzenie Wspólników

Właścicielem 100 % udziałów RPK Partner.jest Gmina Miejska Złotoryja.

Rada Nadzorcza

 • Stryczek Piotr  
 • Szewczak Adam 
 • Zbigniew Soja 
 • Stasiewicz Bartłomiej

Zarząd Spółki

Ireneusz Żurawski  Prezes 

Prokurent

Artur Barszczuk

DOKUMENTY

Adres Adres

59-500 Złotoryja Kolejowa 1