Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne - Partner

RPK Partner spółka z o.o.

REGON: 366413402, NIP: 6941686582, KRS 0000682302


PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Najważniejsze rodzaje działalności prowadzonej przez Spółkę to:

  • zarządzanie nieruchomościami wykonywanymi na zlecenie,
  • zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
  • obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
  • odzysk surowców z materiałów niesegregowanych
  • roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
  • rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
  • specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

WŁADZE SPÓŁKI

Zgromadzenie Wspólników

Właścicielem 100 % udziałów RPK Partner.jest Gmina Miejska Złotoryja.

Rada Nadzorcza 

  • Stryczek Piotr  
  • Zbigniew Soja 
  • Stasiewicz Bartłomiej

Zarząd Spółki 

Pawlus Urszula - prezes

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31.12.2019 r. wynosił 15000 zł i dzielił się na 150 równych i niepodzielnych udziałów po 1000,00 zł każdy udział. Jedynym właścicielem jest Gmina Miejska Złotoryja.

W 2018 r w spółce RPK Partner przychody ze sprzedaży wyniosły – 589 511,56 zł. Koszty 547 077,17 zł. Zysk netto 36 069,39 zł.

DOKUMENTY

odpis KRS

sprawozdanie finansowe 2017 2018

uchwała zatwierdzająca sprawozdanie za rok 2018 

żródło:  ekrs.ms.gov.plAdres Adres

59-500 Złotoryja Kolejowa 1