Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o

REGON: 390476832, NIP: 6941368273

Numer KRS: 0000045163

Spółka realizuje działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków, unieszkodliwiania odpadów oraz świadczenia usług na rzecz Gminy i jej mieszkańców.

WŁADZE SPÓŁKI

Zgromadzenie Wspólników

Właścicielem 100 % udziałów Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. jest Gmina Pielgrzymka. 

Rada Nadzorcza

  • Stępień Artur
  • Tabor Krystyna
  • Oszczęda Ireneusz

Zarząd Spółki

Zając Stefan Prezes 

Kapitał zakładowy spółki

183 udziały o łącznej wysokości 183.000,00 zł

DOKUMENTY

Sprawozdania finansowe: rok 2017,  rok 2018  2019

Sprawozdanie z działalności  2019

żródło:  ekrs.ms.gov.pl

Odpis KRS

decyzja w sprawie cen wody i ścieków  2019-2021

BIP

Adres Adres

59-524 Pielgrzymka 109 a