Fundacja Rozwoju Człowieka TROOD

Fundacja Rozwoju Człowieka TROOD
Fundacja Rozwoju Człowieka TROOD

Misją Fundacji TROOD jest wspieranie każdego rodzaju wysiłku, jaki jest związany z rozwojem człowieka.

Pragniemy upowszechniać model wychowania dzieci i rozwoju osobistego dorosłych, w którym źródłem satysfakcji są nie tylko konkretne sukcesy, ale też sam trud wkładany w kształtowanie swojego ciała, ducha, umysłu, wyobraźni.

Naszym priorytetem jest wspieranie rozwoju człowieka przede wszystkim w takich dziedzinach jak sport, zdrowie, edukacja i sztuka.

Naszą misję realizujemy poprzez organizację zajęć, wyjazdów, konkursów i pokazów dla dzieci i młodzieży uzdolnionych tanecznie i ruchowo.

teksty

strona www

facebook