Zmiany w Radzie Społecznej Przychodni Rejonowej w Złotoryi!

Zawiślak Agnieszka
Zawiślak Agnieszka

Uchwałą NR 0007.XIX.163.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 20 maja 2020 r. z powodu rezygnacji Pana Adama Bartnickiego oraz Pana Dariusza Spychały z członkostwa w Radzie Społecznej Przychodni Rejonowej w Złotoryi - powołano nowych członków: panią Barbarę Zwierzyńską – Doskocz i panią Agnieszkę Zawiślak.


Zapytaliśmy radną Agnieszkę Zawiślak dlaczego zdecydowała się na bycie członkiem Rady Społecznej Przychodni. Powiedziała nam:

Poprzednia kierowniczka miała do mnie pretensje, że interesowałam się losami przychodni. Teraz nikt mi nie zarzuci, że jestem zainteresowana, bo jestem w Radzie Społecznej , a sprawy związane z naszą służbą zdrowia były i są dla mnie ważne.

Radny Adam Bartnicki wiedział, że miałam z tego powodu nieprzyjemności i dlatego zaproponował , żebym zajęła jego miejsce. Myślę, że sprawniej będę mogła reagować na potrzeby pacjentów i personelu przychodni. Liczę na to, że personel i pacjenci będą mnie informować o problemach, a ja będę się starała je rozwiązać.

W celu zgłoszenia problemu można do mnie zadzwonić lub  napisać wiadomość agnieszkazawislak81@gmail.com.

Chce przypomnieć mieszkańcom, że radni mają obowiązek reagować na potrzeby społeczeństwa i zobowiązuję się zapewnić całkowitą dyskrecję, jeśli osoba zgłaszająca będzie sobie tego życzyła.


tekst

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.