Złotoryja przyjmie nieczystości z Zagrodna

Zagrodno
Zagrodno

Choć mamy rok 2020, kanalizacja dla wielu mieszkańców powiatu złotoryjskiego nadal jest luksusem, którego nie mają i przez wiele lat jeszcze nie będą mieli. Wiele gospodarstw domowych korzysta z szamb lub przydomowych oczyszczalni ścieków, ale jak się okazuje, mogą mieć problem z tym, żeby całkowicie je opróżniać.

W Gminie Zagrodno tylko 28,8% mieszkańców ma możliwość korzystania z kanalizacji. Mieszkańcy mają szamba lub oczyszczalnie przydomowe. Okazuje się, że wywóz nieczystości z oczyszczalni stwarza problemy. Mimo, że osadów z oczyszczalni przydomowych nie trzeba usuwać co miesiąc (raczej raz na kilka miesięcy), to jednak jest to problem. Wynika on z tego, że faktyczna ilość zanieczyszczeń w osadach z oczyszczalni przydomowych jest kilkadziesiąt razy większa niż w ściekach z szamb przydomowych. Na posiedzeniu styczniowej komisji Rady Gminy Zagrodno, radny Jan Kotylak drążył temat:

Radny Jan Kotylak - Interesują mnie osady z oczyszczalni przydomowych. Chciałbym wiedzieć w jaki sposób można je legalnie wywieźć. Oczyszczalni jest trochę w gminie. Co roku dofinansowujemy nowe i wygląda na to, że nie ma co zrobić z osadami. Czy Złotoryja to odbiera? 

Kierownik ZUK - Na razie oczyszczalnia ze Złotoryi odbiera je jako ścieki. Biorę z oczyszczalni osad dobieram  ścieki z szamba, rozrzedzam i odprowadzam jako ścieki. 

Radny Jan Kotylak - Czy jest jakakolwiek możliwość wywożenia osadu jako osadu? Po co brniemy w budowę oczyszczalni przydomowych, po co je dofinansowujemy, skoro nie ma co zrobić z produktem końcowym? 

Kierownik ZUK - W trakcie jest podpisywanie umowy z RPK Złotoryja na zrzut odpadów ściekowych z oczyszczalni przydomowych. Złotoryja takie odpady odbiera, ale nie jest to jeszcze formalnie załatwione. 

Zapytaliśmy prezesa RPK w Złotoryi, Pawła Macugę, czy może być problem z odbiorem osadów z oczyszczalni przydomowych, jako osadów a nie ścieków. Prezes stwierdził, że zlewnia odbierze wszystko, tylko trzeba zapłacić tyle, by pokryć zwiększone koszty oczyszczania osadów.   
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.