Warsztaty Terapii Zajęciowej - ważne ogniwo pomocy niepełnosprawnym

Fundacja Ekonomii Społecznej PROM
Fundacja Ekonomii Społecznej PROM

Pierwsze ogniwo w procesie włączenia osób niepełnosprawnych w aktywne życie zawodowe i społeczne stanowią Warsztaty Terapii Zajęciowej

W powiecie złotoryjskim działają trzy Warsztaty Terapii Zajęciowej: w Złotoryi, Świerzawie i Wojcieszynie. WTZ-y są wyodrębnionymi organizacyjnie i finansowo placówkami typu dziennego, nad którymi nadzór merytoryczny sprawuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Wszystkie WTZ- y z terenu powiatu, w 2019 roku, obejmowały łącznie 75 uczestników.

Koszty utworzenia i działalności są współfinansowane ze środków PFRON, ze środków samorządu terytorialnego i z innych źródeł. Maksymalne dofinansowanie ze środków Funduszu na tworzenie warsztatów terapii zajęciowej wynosi 70%, natomiast koszty działalności, w tym wynikające ze zwiększonej liczby uczestników warsztatu, pokrywane są do 90% ich wartości.

Złotoryjskie Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadziła początkowo Fundacja Rozwoju Powiatu Złotoryjskiego. Od lipca 2017 roku WTZ prowadzi Fundacja Ekonomii Społecznej PROM.  

W 2019 roku złotoryjski WTZ przeniósł się z ulicy Staszica na ulicę Wojska Polskiego 50. Remont WTZ wewnątrz jest zakończony, a pomieszczenia odpowiednio wyposażone. W budżecie powiatu na rok 2020 zapisane są środki na remont budynku z zewnątrz.

Nasi uczestnicy biorą udział w lokalnych wydarzeniach, korzystają z obiektów sportowych i bezpłatnej komunikacji miejskiej. Od października 2019 zajęcia odbywają się w nowej siedzibie przy ulicy Wojska Polskiego 50 Aklimatyzację przeszli wspaniale. Wszyscy pracownicy i uczestnicy zaangażowani byli w przenoszenie, układanie i dopasowywanie wystroju wyposażenia nowych pracowni. Uczestnicy szybko odnaleźli się tej nowej dużo większej przestrzeni - informował kierownik WTZ Michał Wozowczyk w sprawozdaniu za rok 2019.

Radna Anna Melska na ostatniej sesji przedstawiła sugestię do zarządu powiatu w sprawie nowej siedziby złotoryjskiego WTZ

Bardzo bym sobie życzyła żeby w tym roku jeszcze lub w tej kadencji wpłynęła uchwała dotycząca budynku przy ulicy wojska polskiego 50, w którym znajduje się WTZ i Dom Środowiskowy. To nie jest nasz budynek, a inwestujemy tam ogromne środki z różnych projektów i dobrze by było abyśmy doprowadzili do tego, żeby ten budynek stał się naszą własnością. Mam nadzieję że doczekam się takiej uchwały.


Zdjęcia pochodzą z fanpaga FundacjitekstTo pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.