W 2019 bezrobotnych w powiecie złotoryjskim było niewielu. Czy tak pozostanie?

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi Fot. Archiwum własne
Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi

W lutym radni powiatowi zapoznali się z informacją o stanie bezrobocia w 2019 roku, w powiecie złotoryjskim. Na ten czas informacje były pozytywne, jednak epidemia koronowirusa może zmienić wszystko.

W lutym radni powiatowi zapoznali się z informacją o stanie bezrobocia w 2019 roku, w powiecie złotoryjskim. Na ten czas informacje były pozytywne, jednak epidemia koronowirusa może zmienić wszystko. 

Liczba bezrobotnych na koniec grudnia 2019 roku wyniosła 1 803 osoby i była o 220 osób mniejsza w porównaniu do stanu z końca grudnia 2018 roku.  Według stanu na koniec 2019 roku więcej bezrobotnych było kobiet niż mężczyzn - 967.  Najliczniejszą grupą są bezrobotni w wieku 35- 44 lata oraz 25-34 lata.  Na terenie powiatu złotoryjskiego w dalszym ciągu dominują bezrobotni z wykształceniem podstawowym (gimnazjalnym) i zasadniczym zawodowym. Niewielki udział mają bezrobotni z wykształceniem wyższym. Charakterystyczną cechą dla powiatu złotoryjskiego jest wysoki udział, w ogólnej liczbie bezrobotnych, osób pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy. Udział ten kształtuje się na poziomie ok. 42,5 % ogółu bezrobotnych. 

Najwięcej bezrobotnych zarejestrowanych jest w zawodach: sprzedawca 224 osoby, murarz 81 osób, ślusarz 76 osób, robotnik budowlany 63 osoby, kucharz 56 osób, obuwnik 47, osób krawiec 46.

W lutym radny Macuga Paweł w ramach interpelacji poprosił o informacje dotyczące osób z wykształceniem wyższym. Chciał uzyskać informacje o kierunkach studiów ukończonych przez mieszkańców powiatu w ciągu kilku ostatnich lat. Uważał, że byłyby to informacje  kluczowe dla potencjalnych inwestorów. Dyrektor PUP odpowiedział, że nie posiada takich informacji. PUP ma tylko informacje dotyczące wykształcenia osób bezrobotnych. Tych, z wykształceniem wyższym, jest w powiecie złotoryjskim niewielu. 

Jak epidemia koronowirusa wpłynie na wysokość  bezrobocia  w 2020 trudno powiedzieć. Prognozy nie są jednak dobre. Wiele firm może nie przetrwać. 

tekst

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.