Trwa nabór do Policji!

Dzielnicowi, Policja Złotoryja
Dzielnicowi, Policja Złotoryja

Chcesz pomagać innym? Dbać o bezpieczeństwo i porządek publiczny? Szukasz ciekawej i stałej pracy? Zostań policjantem! Dolnośląska Policja planuje w 2018 roku przyjąć w swoje szeregi 292 nowych funkcjonariuszy. Przyjęcia odbędą się w marcu, lipcu, wrześniu i grudniu br. Oferta skierowana jest do absolwentów szkół średnich oraz osób z wyższym wykształceniem po kierunkach przydatnych w Policji (prawo, administracja, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne).

Każdy, kto chce służyć w tej formacji musi spełnić określone wymagania:

 • obywatel polski, niekarany, o nieposzlakowanej opinii,
 • korzystający w pełni z praw publicznych,
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.
 • ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (potwierdzony adnotacją w książeczce wojskowej).

Postępowanie kwalifikacyjne do służby w Policji składa się z kilku etapów niepunktowanych tj:

 • złożenia dokumentów,
 • sprawdzenia dokumentów,
 • komisji lekarskiej,

oraz punktowanych :

 • test wiedzy,
 • test sprawności fizycznej,
 • test psychologiczny,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

W momencie złożenia dokumentów rozpoczyna się postępowanie kwalifikacyjne. Na stronie internetowej Komendy Głównej Policji umieszczona jest informacja dotycząca punktowania poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego, ile punktów minimum trzeba uzyskać na każdym etapie i jak powstają listy rankingowe. Zawarte tam są również informacje o możliwości zdobycia przez kandydatów dodatkowych preferencyjnych punktów.

Pamiętać należy, że preferowani są kandydaci, którzy mają m.in. tytuł ratownika albo ratownika medycznego. Dodatkowe punkty w rekrutacji dostaną  również osoby, które mają uprawnienia instruktora sportów walki, strzelectwa, ratownictwa wodnego, nurkowania czy sportów motorowodnych. Mile widziane jest także prawo jazdy kategorii "A" i "C" oraz znajomość jerzyków obcych.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji można znaleźć na stronie internetowej złotoryjskiej policji www.zlotoryja.policja.gov.pl lub pod numerem tel. 76 81 92 216.

Osoby zainteresowane podjęciem służby w Policji powinny osobiście złożyć dokumenty w punkcie obsługi interesantów w holu głównym Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, wejście od ul. Podwale 31/33, w Wydziale Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przy ul. Połbina 1 we Wrocławiu lub w Komendzie Powiatowej Policji w Złotoryi przy ul. Kościuszki 5.

                                                                                                                   sierż. D. Kwakszys

                                                                                                                    KPP w Złotoryi


Źródło: http://www.zlotoryja.policja.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/biezace_informacje/trwa_nabor_do_policji

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.