Szansa na sukces

firma
firma

 „Szansa na sukces”, to projekt,  gdzie uczestnik może otrzymać ponad  33 000zł   bezzwrotnej dotacji na założenie firmy.

Uczestnikami projektu będą osoby spełniające łącznie niżej wymienione kryteria:
  • wiek od 30 roku życia,
  • pozostające bez zatrudnienia,
  • znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby z niepełnosprawnościami ,osoby starsze po 50 r. ż , długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach),
  • zamieszkujące w jednym z następujących  lwóweckiego, jaworskiego, jeleniogórskiego ziemskiego,        lubańskiego, złotoryjskiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego ziemskiego,     kamiennogórskiego,  strzelińskiego.
  • nie posiadające aktywnego wpisu do CEIDG/KRS/nie prowadzące innej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.
Priorytetowo będą osoby z niepełnosprawnościami, kobiety i osoby z obszarów wiejskich.

Wsparcie w ramach projektu obejmuje:
  • Bezpłatne szkolenia z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej –obejmujące wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdu.
  • Bezpłatne doradztwo indywidualne m.in. z zakresu zakładania firmy, pisania biznesplanów i wniosków o dotacje.
  • Dotacje inwestycyjne na rozpoczęcie działalności gospodarczej - do 22,000 tys. złotych na firmę dla min. 39 uczestników/czek projektu. Wkład własny nie jest wymagany!
  • Wsparcie finansowe (pomostowe) do 987,73 zł na miesiąc, udzielane przez okres  do 12 miesięcy  (łącznie 11 852,76zł) od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, przeznaczone na pokrycie podstawowych, bieżących opłat związanych z prowadzeniem działalności.

Jesteś zainteresowany? Zajrzyj na stronę www.szansa.euro-concret.pl   lub zadzwoń tel. 500 520 027

Stowarzyszenie Euro-Concret
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.