Surowce naturalne przyszłością gminy Świerzawa?

Świerzawa
Świerzawa

Trzy lata temu świerzawska wieść gminna niosła o perspektywach powstania nowego kamieniołomu.

W Dobkowie, w dość dużej odległości od terenów zamieszkałych, udokumentowano niemałe złoża metabazaltu. Wstępnie złoże "Jurczyce", bo o nim mowa, szacowane jest na 28 mln ton. Działalność kamieniołomu dałaby pracę około 30 osobom, a także wymogłaby na samorządach poprawę jakości infrastruktury transportowej. Plany zakładają także wybudowanie taśmociągu napowietrznego do Starej Kraśnicy. Z niego zaś w kierunku Wojcieszowa kamień miałby być wywożony linią kolejową nr 776. O aktualne losy tego złoża zapytaliśmy zastępcę burmistrza Świerzawy - Ostatnio cisza. Ruch należy do inwestora. Jest zrobiona zmiana w PZP. Złoże jest udokumentowane. Wszystkie procedury, które powinna przeprowadzić gmina są zrealizowane. Gmina pozytywnie ocenia przedsięwzięcia mogące wpłynąć na rozwój gospodarczy. Jednym z celów operacyjnych tworzonej strategii rozwoju jest: "wykorzystanie naturalnego bogactwa surowcowego". - odpowiedział nam Zbigniew Mosoń. Warto nadmienić, że świerzawska strategia na lata 2015-2025 jest tworzona nie tylko przez władze gminy, ale również lokalnych działaczy oraz zwykłych mieszkańców. 

Wspomniane złoże byłoby bardzo dużym zastrzykiem gotówki dla 25-milionowego budżetu Świerzawy. Jak wówczas oceniał burmistrz Świerzawy Józef Kołcz do gminnej kasy mogłoby w sumie wpłynąć 17,5 mln zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej i ok. 125 tys. zł rocznie podatku od nieruchomości. Radni w czerwcu 2011 podjęli jednogłośnie uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świerzawa. Złoże usytuowane jest na prywatnej 16-hektarowej działce. Także podczas jednej z sesji Rady Powiatu Złotoryjskiego radny Krzysztof Maciejak zwrócił się z interpelacją w sprawie "Jurczyc" do ówczesnego starosty Józefa Sudoła

Warto wspomnieć, że wymienione złoże nie jest jedynym, które może przynieść gminie Świerzawa wymierne korzyści. - O ile pamiętam udokumentowane jest złoże bazaltu w okolicach Różanej. Na pewno też są udokumentowane złoża w otoczeniu obecnie istniejącego kamieniołomu Bazalt w okolicach Biegoszowa. Jest wydana koncesja na poszukiwanie miedzi i złota na terenie gminy, ale to na razie kwestia przyszłości. - poinformował Zbigniew Mosoń.

Dokumenty

Uchwała Nr IX/40/2011 Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 29 czerwca 2011 r.

Protokół Sesji Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 29 czerwca 2011 r.

Protokół Sesji Rady Powiatu Złotoryjskiego z dnia 21 czerwca 2011 r.

Wykaz koncesjonowanych złóż na terenie województwa dolnośląskiego

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.