Rząd, województwo i miasto pomagają przedsiębiorcom

Złotoryja, targowisko miejskie Fot. Archiwum własne
Złotoryja, targowisko miejskie

W obawie przed destabilizacją gospodarki rząd wprowadził tarczę antykryzysową. Przedsiębiorcom pomagają również samorządy.

Tarcza antykryzysowa ma ustabilizować polską gospodarkę. Dać jej impuls inwestycyjny. Szacuje się, że wartość wsparcia oferowanego w ramach tarczy wyniesie 212 mld złotych. Główne formy wsparcia to zmniejszanie kosztów prowadzenia firmy - szczegóły można zobaczyć tutaj.

Samorząd województwa dolnośląskiego także przygotował system pomocy dedykowany mikro, małym i średnim przedsiębiorcom na Dolnym Śląsku. Wartość różnorodnych działań oferowanych w jego zakresie przekroczy miliard złotych.  Pomoc oparta będzie na dwóch filarach: finansowym oraz koordynacyjno-doradczym. Będą możliwe dopłaty do pensji, pożyczki, poręczenia, uproszczone formy spłat już zaciągniętych zobowiązań oraz specjalistyczne doradztwo Pieniądze pochodzą z funduszy unijnych oraz środków będących w dyspozycji samorządu województwa. Więcej informacji o pomocy przygotowanej przez województwo znajdziesz tutaj.

Miasto Złotoryja również wyciąga pomocną dłoń do przedsiębiorców. Proponuje odroczenie terminu płatności z tytułu zobowiązań wynikających z: umów najmu lokali i użytkowanych terenów, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu, na okres: od 3 do 6 miesięcy; rozłożenie na raty zobowiązań wobec Miasta, określając liczbę i wysokość rat (maksymalnie do końca października 2020r); umorzenie opłaty prolongacyjnej oraz odsetek od przeterminowanych kwot. Więcej informacji

Podczas kwietniowej komisji online radni zwracali uwagę, że aby zwrócić się o pomoc do miasta, trzeba wypełnić bardzo wiele skomplikowanych formularzy. 18 stron załączników do wypełnienia, a nie chodzi o umorzenie, tylko przesunięcie  płatności.

Radny Paweł Maciejewski wystąpił, podczas spotkania, z wnioskiem o odstąpienie od opłaty targowej dla przedsiębiorców, którzy prowadzą obecnie sprzedaż na targowisku. Dotyczy to kilku przedsiębiorców. Z powodu epidemii sprzedaż spadła im  o około 70% . Przedsiębiorcy, którzy pracują na mieniu komunalnym mogą się zwrócić o umorzenie, a ci co pracują na targowisku nie mają takiej możliwości. Tych co zawiesili działalność burmistrz zwolnił z opłat.

Skarbnik Grażyna Soja stwierdziła - Ci co targują mają dochody, a jak miasto poradzi sobie gdy nie będą wpływały podatki?  Mówiłam, że rok 2020 będzie trudny, ale  nie sądziłam, że będzie aż tak. Pomoc trzeba wyważyć.

Radna Agnieszka Zawiślak zapytała - Jakie ile miesięcznie wpływa do budżetu z tytułu opłaty targowej? Jakie są miesięczne koszty utrzymania targowiska?

Skarbnik odpowiedziała, że w marcu przychody były około 10 tysięcy. Miesięczne koszty utrzymania to też około 10 tysięcy zł.  Ostatecznie za wnioskiem w sprawie odstąpienia od opłaty targowej na okres dwóch miesięcy byli radni - Zawiślak, Okręglicki, Maciejewski.Wstrzymali się - Bartnicki, Widomski, Antonowicz, Zwierzyńska Łoś Pazera Spychała Listwan, Banaszek. Po głosowaniu radny Łoś zaznaczył, że nikt z radnych nie jest przeciw pomocy dla przedsiębiorców w obecnej sytuacji. Ten wniosek nie był, w jego opinii, do końca dobrze sformułowany.


tekstTo pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.