Rozegrali miasto podczas konsultacji społecznych

Nasze Rio Fot. Archiwum własne
Nasze Rio

Czym właściwie są konsultacje społeczne? Czy mają jakiekolwiek znaczenie dla przeciętnego obywatela? Czy ich brak może zaszkodzić decydentom?

Na pytania te mogli sobie odpowiedzieć uczestnicy spotkania przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Nasze RIO, podczas którego grając w grę "Rozegraj miasto" uczyli się trudnej sztuki konsultacji. 

Gra odzwierciedla wiernie mechanizm konsultacji społecznych. Władze miasta decydują  gdzie będą realizowane inwestycje zaplanowane w danym roku.  Następnie zapraszają mieszkańców na konsultacje i przedstawiają swój projekt. Mieszkańcy uzgadniają między sobą wspólną propozycję i przedstawiają ją władzom miasta, na koniec rundy włodarze decydują o ostatecznym sposobie zagospodarowania. Decyzje władz są ograniczone przez obowiązujące przepisy prawa, natomiast poczynania uczestników – typami inwestycji przypisanymi ich drużynie. W poszczególnych rundach drużyny napotykają różne zadania odzwierciedlające sytuacje w realnym świecie (sojusze i rywalizacja pomiędzy grupami interesów). Po zakończeniu każdej rundy następują wybory samorządowe, które mają ocenić poczynania władz miasta.  

Po rozegraniu  kilku rund w "Rozegraj miasto" gracze zaczynają rozumieć, że dobrze przeprowadzone konsultacje sprawiają, iż  mieszkańcy mają poczucie wpływu na kształtowanie swojego otoczenia, rozumieją i akceptują decyzje władzy. Wiadomym staje się, że konsultowanie jakiejś decyzji władz miasta nie oznacza negocjowania tej decyzji, od woli władz zależy to, czy, i w jakim stopniu, uwzględnią postulaty zgłoszone przez grupy zaproszone do konsultacji. Bardzo ważne jest więc, by jej przedstawiciele widzieli konsultacje  jako najskuteczniejszy sposób prowadzenia mądrej polityki – zgodnej z wolą mieszkańców i możliwościami istniejącymi w danej sytuacji.

Spotkanie prowadziła Olga Tylutki - studentka Zarządzania Projektami Społecznymi.

Olga Tylutki, Nasze Rio


Projekt Rodzinna Akademia Aktywności Społecznej dofinansowany jest ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

  • organizator: Stowarzyszenie Candeo 
  • partner lokalny: Stowarzyszenie NASZE RIO

Więcej informacji na temat Rodzinnej Akademii Aktywności Społecznej można uzyskać telefonicznie(605 490 046) lub mailowo ( kontakt@naszerio.pl)


To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.