Krótszy czas pracy dla rodziców

sejm
sejm

Jutro podczas a 41 posiedzenia sejmu, odbędzie się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks Pracy  dotyczącego skrócenia czasu  pracy  dla  pracowników,  którzy  pełnią  opiekę  nad  dzieckiem  do  lat  10. 

Zgodnie z projektem pracownik opiekujący  się dzieckiem do ukończenia  przez  nie  10  roku  życia  będzie  mógł  korzystać  ze  skróconego  czasu  pracy w  wymiarze  7  godzin  na  dobę.  Pracownik  zachowa  prawo  do  wynagrodzenia  za  czas nieprzepracowany w związku ze zmniejszeniem z tego powodu wymiaru jego czasu pracy.

W opinii projektodawców  konieczne  jest   wprowadzenie skróconego  czasu  pracy  z  przeznaczeniem  na  opiekę  dziecka  do  lat  10.  Pozwoli to jednemu z rodziców m.in. na odwiezienie dzieci do szkoły, czy przedszkola.

Wielu pracujących rodziców podkreśla, jak dużym dla nich problemem jest późne  dotarcie  do  placówek  oświatowych,  gdzie  dzieci  często  przebywają  od  wczesnych godzin rannych, aż do późnego popołudnia. Dorosła osoba, która pracuje w systemie godzin 8- 16,  jest  zmuszona  do  pozostawienia dziecka już o
godz. 7 rano, by zdążyć dojechać do miejsca  pracy.  Pracujący  rodzice  nie  zawsze  mają  możliwość  odebrania  dziecka  po  8 godzinach pracy. Wliczając czas dojazdu i powrotu z pracy, często jest to 10 lub 11 godzin.

Nie jest to dobra sytuacja dla dziecka, które znajduje się przez większość czasu poza domem.

Projekt ten stanowi kontynuację polityki prorodzinnej państwa. Jednym z pierwszych dodatkowych świadczeń przysługujących  rodzicom  nowonarodzonego  dziecka  była  wprowadzona  jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,  tzw.  becikowe.  W  2010  roku wprowadzono  urlop  ojcowski, w  2013 roku wydłużony został okres płatnej opieki nad dzieckiem  przez  matkę  pracującą  na  umowę  o  pracę  z  20  do  52  tygodni.

źródło: sejm.gov.pl
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.