Koniec blokowania "obejścia"?

Złotoryja_LSSE
Złotoryja_LSSE

15 maja 2014 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję umarzającą postępowanie administracyjne ws. odwołania od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Przypomnijmy, że decyzja dotyczyła środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji związanej z budową tak zwanej "obwodnicy Złotoryi".

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu jako organ I instancji wydał decyzję administracyjną, znak: WOOŚ.4210.28.2011.JS.178, z dnia 5 lipca 2014 r., od której następnie złożono odwołanie. Organ II instancji, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska na skutek złożonego odwołania rozpoznał sprawę i wydał decyzję z dnia 15 maja 2014 r. umarzającą postępowanie administracyjne ws. odwołania I. T. od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 5 lipca 2013 r., znak: WOOŚ.4210.28.2011.JS.178, o środowiskowych uwarunkowania dla inwestycji pn.: „Budowa obejścia m. Złotoryja od drogi nr 363 do drogi nr 328 (na trasie Legnica – Jelenia Góra)”. Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska jest ostateczna i kończy sprawę w zwykłym trybie postępowania. Jednocześnie informuję, iż tutejszy organ nie posiada informacji, czy na ww. decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wniesiono skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji. - poinformowała nas Aleksandra Michurska-Gajak z RDOŚ Wrocław.

Nasza redakcja nie posiada informacji czy wniesiona została w wymaganym terminie skarga do WSA w Warszawie. Jeżeli tak się nie stało sprawa budowy wariantu 7 "obwodnicy Złotoryi" się znacząco przybliży. Ta ważna, kosztująca ok. 60 mln złotych inwestycja, będzie finansowana ze środków Województwa Dolnośląskiego. Czy zgodnie z oczekiwaniem złotoryjskich władz przyczyni się do wzrostu zainteresowania złotoryjską podstrefą LSSE?


To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.