Ile złotoryjanie dostali w ramach 500+

dzieci Fot. Archiwum własne
dzieci

Na pomoc społeczną i oświatę samorządy wydają najwięcej. Na pomoc społeczną w Złotoryi w 2016 roku przeznaczono w budżecie 13,2 mln zł tj 25% wszystkich wydatków miejskich.

Obowiązkiem gmin jest  udzielanie pomocy społecznej osobom potrzebującym. Artykuł 17 ustawy o pomocy społecznej dokonuje podziału zadań gminy na zadania własne – finansowane ze środków własnych oraz na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Jakie zadania mają charakter obowiązkowy dla gminy można przeczytać tutaj

W Złotoryi wydatkowano na ten cel, w I półroczu 2016 roku,  5,9 mln zł,  tj 44% planowanych wydatków.

Wśród największych wydatków z zakresu zadań własnych były:

  1. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 323 rodzin - 440 tysiące zł,
  2. 1865 dodatków  mieszkaniowych - 337 tysiące zł,
  3. Zasiłki stałe dla 106 osób - 288 tysiące zł,
  4. Utrzymanie MOPS - 744 tysiące zł,


Do największych zadań zleconych należy wypłata zasiłków rodzinnych i świadczeń wychowawczych z programu 500+ :

  1. Świadczenia wychowawcze dla 669 rodzin - 1468 tysiące zł, stanowi to tylko 29% planowanej kwoty rocznej.
  2. Świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego - 1813 tysiące zł,

 

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.