Gmina Złotoryja postawi budynek socjalny

Gmina Złotoryja Fot. Archiwum własne
Gmina Złotoryja

Włodarze gminy wiejskiej ogłosili przetarg na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi.

8 mieszkań miałoby powstać, w dwóch kondygnacjach, na działce nr 8/16 w Nowej Ziemi. - Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku mieszkalnego przeznaczonego pod mieszkania socjalne. Budynek murowany w tradycyjnej technologii, dwukondygnacyjny wraz z instalacją elektryczną i wod - kan, przyłączem wod - kan, wiz, parkingiem oraz zagospodarowaniem terenu. Powierzchnia użytkowa budynku 515,53 m2, kubatura 1275,87 m³. Do obowiązku wykonawcy będzie należało również uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wraz z wymaganymi opiniami. Szczegółowy zakres robót został przedstawiony w części III SIWZ (dokumentacja projektowa i Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót). - czytamy w ogłoszeniu. 

Termin na wykonanie robót to 22 miesiące. O wyborze oferty zadecydują dwa kryteria: cena - 95%, okres udzielonej rękojmi za wady - 5%. Oferty można składać do 6 sierpnia do godziny 10:00 w Urzędzie Gminy w Złotoryi.

Zadanie publiczne zostanie sfinansowane z dotacji z Banku Gospodarstwa Krajowego.

ZOBACZ OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.