Gmina Pielgrzymka z e-usługami już wkrótce

Sybis Tomasz Fot. Archiwum własne
Sybis Tomasz

Gmina Pielgrzymka rozpoczęła realizację  III  etapu projektu "e-pielgrzymka.biz wdrożenie e-usług w Gminie Pielgrzymka wraz z zakupem niezbędnej infrastruktury", finansowanego z funduszy UE.

Na BIP pojawiło się ogłoszenie o przetargu na utworzenie zaplecza technicznego  do świadczenia e-usług publicznych: cyfryzacja usług publicznych, utworzenie Samorządowego Centrum Powiadamiania oraz e-Sesja.  

Na utworzonej platformie mieszkańcy  będą mieli, między innymi możliwość:

 • śledzenia postępu swoich spraw;
 • połączenia się z systemem dialogu społecznego;
 • połączenia się z systemem zarządzania budżetem Gminy;
 • dokonania płatności z tytułu podatków i opłat lokalnych;
 • umówienia się na wizytę w Urzędzie.
 • podgląd wdrażanych w ramach projektu e-usług informacyjnych;
 • podgląd swoich, spersonalizowanych danych o należnościach i zobowiązaniach z tytułu podatków i opłat lokalnych

Wśród założeń skierowanych do wykonawcy uwagę zwraca wymaganie funkcjonalne w zakresie budżetu obywatelskiego. W budżecie będzie widoczna wydzielona część wydatków, których przeznaczenie ustalone zostanie w konsultacji z mieszkańcami w ramach partycypacji społecznej, np.: fundusz sołecki; fundusz na dzielnice Gminy; inne, zdefiniowane przez urząd. Konsultacje z mieszkańcami będą odbywać się przy wykorzystaniu portalu partycypacji społecznej z podziałem na etapy:

 • Etap I. Zgłaszanie propozycji zadań budżetowych
 • Etap II. Ocena zgłoszonych propozycji przez urząd: Każda ze zgłoszonych przez mieszkańców propozycji będzie poddawana  ocenie pod względem formalnym, możliwości wykonawczych oraz jest wstępnie wyceniania. Pracownicy kwalifikują zgłoszone propozycje na: Możliwe do realizacji; Niemożliwe do realizacji.Propozycje możliwe do realizacji; Propozycje niemożliwe do realizacji.
 • Etap III. Konsultacje propozycji zgłoszonych przez mieszkańców po ocenie formalnej. Zgłoszone propozycje mieszkańców, po ocenie formalnej, będą mogły być komentowane przez mieszkańców oraz oznaczane lajkami;
 • Etap IV. Głosowanie na zgłoszone propozycje.
 • Etap V. Publikowanie informacji o propozycjach przyjętych do realizacji.

Po ostatecznym wyborze zgłoszonych propozycji, będą one publikowane  w zakładce propozycje przyjęte do realizacji.
Propozycje przyjęte do realizacji będą mogły być  komentowane przez mieszkańców oraz oznaczane lajkami;

Moduł e-sesja umożliwi, między innymi:

 • prezentowanie skróconych informacji o działalności rady, listy nadchodzących posiedzeń i komisji, kilku ostatnich protokołów ze posiedzeń, listy odbytych spotkań, podjętych uchwał oraz listy radnych,
 • skrócone statystki z pracy rady, w tym m.in.: ilość sesji rady, ilość głosowań, ilość przeprowadzonych dyskusji, szczegółową listę radnych,.
 • szczegółowe publiczne informacje o radnym zawierające historię wszystkich wypowiedzi radnego oraz historię wszystkich głosowań radnego,
 • śledzenie posiedzenia rady lub komisji na urządzeniu mobilnym typu tablet. Członek rady lub komisji ma możliwość przejrzenia porządku obrad, bieżącego punktu obrad, materiałów na spotkanie,
 • oddania głosu w trakcie trwania głosowania oraz zgłoszenie udziału w dyskusji, na urządzeniu mobilnym typu tablet,
 • prezentowanie przebiegu dyskusji. umożliwianie  za pomocą urządzenia mobilnego zabranie głosu w dyskusji.
 • zarządzanie profilem radnego, gdzie możliwe jest określenie widoczności przynajmniej takich elementów jak: wypowiedzi, głosowania, opis, telefon, email.

Wartość zamówienia  bez VAT to 473083,11 PLN

Termin składania ofert do 26 września.

Termin wdrożenia oprogramowania wdrożenie  do 180 dni od daty dostarczenia.

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.