Protesty nie pomogły, funduszy na rewitalizację nie będzie

Złotoryja, wieża Fot. Kajetan Kukla
Złotoryja, wieża

28 marca Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę w sprawie dofinansowania projektów  ze środków  w ramach RPO WD 2014-2020 dotyczących rewitalizacji.

Na liście oceny merytorycznejznajduje się 14 projektów z punktacją od 87 pkt do 34,73. Do dofinansowania zostały wybrane trzy projekty o najwyższej punktacji: 

  • Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej Zabytkowego Centrum we Wleniu 
  • Rewitalizacja Cieplic  
  • Rewitalizacja Lubomierza  

Siedem podmiotów składało protest, w tym Gmina Miejska Złotoryja. W wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej przez IZ RPO WD, podtrzymano wyniki oceny 7 projektów, natomiast w przypadku 4 projektów dokonano zmiany punktacji, która nie wpłynęła na liczbę projektów wybranych do dofinansowania.

Gmina Miejska Złotoryja uzyskała 54,30 pkt. 13 miejsce na liście  niestety nie wystarczyło, aby projekt Rewitalizacja obszaru Starego Miasta w Złotoryi  uzyskał dofinansowanie.

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.