Dzierżawca placu pod Grzybkiem wyłoniony

Grzybek w Złotoryi Fot. Archiwum własne
Grzybek w Złotoryi

17 stycznia w Urzędzie Miejskim rozstrzygnięto przetarg na dzierżawę placu, na którym stoi lokal gastronomiczny  Grzybek.

Złożona została jedna oferta, przez dotychczasowego właściciela , czyli firmę Hamara Tomasz i sp. M. Ruczkowska-Hamara, T. Hamara.

Miesięczna kwota czynszu dzierżawnego wynosi 1537,50 zł . Umowa dzierżawy będzie obowiązywała do końca roku 2017. Dzierżawca  będzie  musiał  uiścić czynsz dzierżawny z góry za cały rok. Ponadto warunkiem prowadzenia działalności na dzierżawionym terenie jest uzyskanie wszelkich pozwoleń i uzgodnień m.in. od Legnickiej Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu.


To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.