Dzielmy się niepotrzebnymi rzeczami!

DzieliMy się Freeshop Złotoryja
DzieliMy się Freeshop Złotoryja

Gmina Złotoryja mierzy się z wyzwaniem, jakim jest gospodarka odpadami. Z właściwą ich selekcją i zagospodarowaniem. Obecnie, w Złotoryi, można oddać odpady wielkogabarytowe i inne rzeczy, których pozbywają się mieszkańcy, nie kwalifikujące się do żadnej z frakcji sortowania śmieci. Radna Barbara Zwierzyńska Doskocz zwróciła uwagę na niepokojący wzrost ilości tych odpadów. Przechowywanie ich i zagospodarowanie generuje duże koszty i jest trudne logistycznie.

Radna w interpelacji zaproponowała wykorzystanie założonej przeze nią, w styczniu 2020, inicjatywy pt. „DzieliMy się Freeshop Złotoryja”. Jest to strona na portalu społecznościowym facebook, umożliwiająca rozwój ekonomii dzielenia się  zgodnej i ideą ZERO WASTE, w myśl zasad: POMAGASZ, WYMIENIASZ, DAJESZ, BIERZESZ, OSZCZĘDZASZ umożliwia ona mieszkańcom wymianę dóbr, które jeszcze nadają się do użytku (ograniczając tym samym zakupy i ilość odpadów), łączy osoby, które chcą coś oddać z tymi, które są daną rzeczą zainteresowane. 

Od stycznia nowych właścicieli znalazło kilkadziesiąt przedmiotów (w tym meble, lodówka, kuchenka, krzesła, ubrania itp.). Chciałabym zaproponować by pracownicy Wydziału Gospodarki Odpadami oraz PSZOK a także media samorządowe tj. strony gminne oraz Gazeta Złotoryjska czynnie włączyły się w popularyzację tej strony i zachęcanie mieszkańców do korzystania z niej. Może się to odbywać poprzez wsparcie inicjatywy w mediach, kierowanie mieszkańców pytających o możliwość przywiezienia rzeczy na PSZOK w pierwszej kolejności na stronę, jak również (a potrzebny do tego jest tylko telefon i dostęp do internetu) umieszczanie gabarytów, które już są w punkcie PSZOK, a nadają się jeszcze do użytku na ww. stronie i wydawanie ich zainteresowanym mieszkańcom. - napisała w interpelacji Barbara Zwierzyńska-Doskocz.


Na interpelację odpowiedział Wydział Gospodarki Odpadami. Poinformowano, że zostanie przygotowana zakładka na stronie internetowej Urzędu Miasta, w której będą zamieszczane ogłoszenia z rzeczami, które nadają się do dalszego użytkowania.  
tekstTo pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.