Dąb w Lubiechowej nie będzie pomnikiem przyrody

dąb w Lubiechowej, fot. Zbigniew Mosoń
dąb w Lubiechowej, fot. Zbigniew Mosoń

Dąb w Lubiechowej to okazałe drzewo, jedno z najwyższych w Gminie Świerzawa- wysokość 25 m , obwód 5,6 m. Wniosek o ustanowienie  dębu pomnikiem przyrody złożył radny powiatowy Zbigniew Mosoń w sierpniu 2020 r.

Dąb rośnie na terenie czynnego boiska sportowego, w pobliżu miejsca grillowego wykorzystywanego przez mieszkańców przy okazji imprez plenerowych. W niedalekiej odległości od drzewa przebiega droga wewnętrzna, z której korzystają rolnicy dojeżdżający do swoich pól. Drzewo jest w części spróchniałe. 

Objęcie drzewa ochroną prawną w formie ustanowienia pomnika przyrody oznacza, że nadzór nad jego utrzymaniem i pielęgnacją odbywa się na koszt gminy. Są to, między innymi, koszty związane z oznakowaniem drzewa tabliczkami informacyjnym, koszty wynikające z przeprowadzanych prac pielęgnacyjnych i konserwatorskich oraz koszty ekspertyz dendrologicznych. Na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych, także w zakresie chirurgii drzew, jest potrzebna uchwała rada gminy oraz pozwolenie konserwatora zabytków.

Do Rady Gminy wpłynął wniosek sołtysa Lubiechowej, Igora Brzezickiego o odrzucenie uchwały. Sołtys uważa, że  objęcie ochroną pomnikową drzewa ingeruje w potrzeby mieszkańców. Jego zdaniem wniosek nie był konsultowany z mieszkańcami wsi. 

Projekt uchwały rozpatrywany był na listopadowej sesji Rady Miasta i Gminy Świerzawa. Radni nie przyjęli uchwały w tej sprawie. Tylko radny Michoń był za podjęciem uchwały , 5 radnych wstrzymało się od głosu, 9 było przeciw.

W mediach społecznościowych radni uzasadniają swoje głosowanie:

Radny Jagiełło Jakub  - Podczas głosowania „wstrzymałem się” od głosu. Nie mam nic przeciwko pomnikom przyrody, tylko nie popieram składania wniosku na który nie ma zgody mieszkańców Lubiechowej a samemu wnioskodawcy zabrakło zwykłej chęci przedstawienia radnym uzasadnienia tej inicjatywy. Pan Zbigniew Mosoń był przez wiele lat zastępcą Burmistrza Świerzawy i to drzewo wtedy też rosło oraz było wiele bezimiennych drzew. Ciekawe dlaczego wówczas nie było takich inicjatyw z jego strony.  Co więcej Pan Zbigniew Mosoń - radny i członek Zarządu Powiatu ani razu nie wziął udziału w sesji Rady Miejskiej w Świerzawie tej kadencji. Chętnie bym posłuchał o pomysłach Pana radnego na poprawę funkcjonowania szpitala w Złotoryi, czy przedstawienia terminów remontów dróg powiatowych na terenie naszej gminy. 

Radny Paweł Drożdż - Przy całym szacunku dla idei ochrony zabytków przyrody ważniejszy jest dla mnie głos mieszkańców w tej sprawie. Przeprowadziłem wiele rozmów i konsultacji, z których jednoznacznie wynika, że mieszkańcy nie chcą przenosić w inne miejsce grilla i ogniska, a rolnicy życzą sobie swobodnego przejazdu obok drzewa. Podobne stanowisko zajął sołtys i rada sołecka.

Wnioskodawca Zbigniew Mosoń skomentował głosowanie radnych na swoim profilu fejsbukowym następująco:

Co się stało z radnymi? Dziś oprócz Janusza Michonia NIKT nie poparł wniosku utworzenia pomnika przyrody (w tym nauczyciele!). Choć nawet burmistrz mi radził jak go mierzyć! Mnie, jako inicjatora nawet nie zaproszono bym uzasadnił swój projekt! (czegoś takiego nie pamiętam w swej dwudziestoletniej karierze samorządowej!). Nie mogłem się odnieść do steku bzdur radnego z Lubiechowej. W minionych miesiącach od ogłoszenia pomysłu (szeroko komentowanego)  nikt z Lubiechowej nie powiedział mi  "nie"! Ani radny, ani sołtys! Albo strach przed moją osobą jest tak wielki? Ale czego się przelękli radni? Czego boi się władza?

Podczas sesji radny Piotr Ratajski podsumował dyskusję na temat uchwały stwierdzeniem, że drzewo, które nie jest zdrowe nie powinno być ustanawiane pomnikiem przyrody. Jeżeli drzewo nie jest pomnikiem, to można usunąć gałęzie, które przeszkadzają rolnikom przy wjeździe na pola bez udziału konserwatora zabytków. Gmina może dbać o drzewo przy dużo mniejszych kosztach.tekstTo pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.