Będzie gaz w Gminie Świerzawa i Wojcieszów

Świerzawa Fot. Kajetan Kukla
Świerzawa

Polska Spółka Gazownictwa podpisała 19 listów intencyjnych z samorządami województwa dolnośląskiego w sprawie rozwoju sieci gazowej, w tym ze Świerzawą i Wojcieszowem.

7 marca list intencyjny w sprawie rozwoju sieci gazowej w Gminie Świerzawa z Polską Spółką Gazownictwa podpisał Józef Kołcz , burmistrz Świerzawy.

PSG chce gazyfikować nowe gminy również  przy wykorzystaniu stacji regazyfikacji skroplonego gazu LNG w miejscach, w których nie ma tradycyjnych sieci gazowych. Do 2022 r. PSG przeprowadzi na Dolnym Śląsk 16 dużych inwestycji za kwotę ponad 200 mln zł. Położone zostanie m.in. 391 km nowych gazociągów. Wśród inwestycji znajdzie się także budowa stacji regazyfikacji gazu LNG.  Stacje regazyfikacji LNG dadzą możliwość doprowadzenia gazu do mniejszych gmin za znacznie mniejsze pieniądze.

Stosowana na całym świecie technologia LNG polega na transporcie gazu ziemnego w postaci skroplonej w cysternach, transportem lądowym do terminali, gdzie surowiec poddawany jest procesowi regazyfikacji (czyli ponownego przekształcenia w gaz poprzez ogrzanie). W takiej postaci surowiec przesyłany jest siecią gazociągów do dowolnych odbiorców.  PSG eksploatuje obecnie na Dolnym Śląsku dwa tego typu obiekty zlokalizowane w Gminach Mieroszów i Świętoszów.

Listy intencyjne to pierwszy krok do tego, by  Świerzawa i Wojcieszów skorzystać z rozwoju gazownictwa w kraju, związanego z technologią LNG. Kolejnym  elementem będzie przeprowadzenie badania rynku, które pozwoli na wykonanie wstępnej analizy warunków ekonomicznych budowy gazociągu. Badanie musi wykazać celowość budowy gazociągu lub alternatywnego zasilenia gminy w paliwo gazowe.

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.