Będą ścieżki rowerowe

Świerzawa Fot. Kajetan Kukla
Świerzawa

Świerzawa: Gmina Świerzawa pozyskała środki na budowę ścieżek rowerowych.

Projekt „Ochrona cennych przyrodniczo terenów Gór i Pogórza Kaczawskiego poprzez budowę alternatywnych ścieżek i tras rowerowych” o wartości   4.570.541  zł. otrzymał dofinansowanie dofinansowanie 3.884.965 zł.

Jest to projekt partnerski przygotowany przez Gminę Świerzawa, Nadleśnictwo Złotoryję, Gminę Wojcieszów i Gminę Pielgrzymkę. Jako jedyny z listy 10 projektów został wybrany do dofinansowania.

Celem głównym projektu jest „Wzmocnienie mechanizmów ochrony bioróżnorodności na obszarze Pogórza i Gór Kaczawskich poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej umożliwiającej zmniejszenie antropopresji na tereny chronione”.

Projekt realizowany będzie w partnerstwie podmiotów:

  • - Lider i Wnioskodawca: Gmina Świerzawa
  • - Partnerzy: Gmina Wojcieszów, Gmina Pielgrzymka, Nadleśnictwo Złotoryja.

W ramach projektu lider projektu oraz partnerzy realizować będą następujące zadania:

  • Gmina Świerzawa : Budowa ścieżki rowerowej wokół Góry Zawadniej, budowa wieży widokowej na Górze Zawadniej w Gozdnie, infokiosk, infrastruktura ścieżek
  • Nadleśnictwo Złotoryja : Budowa ścieżki rowerowej wokół Góry Okole (odcinek 1: od parkingu we wsi Lubiechowa do punktu widokowego Okole oraz odcinek 2: poprowadzony w okolicach miejscowości Gozdno i łączący się w miejscowości Rzeszówek ze ścieżką Gminy Świerzawa); Montaż platformy widokowej na istniejącym punkcie widokowym Okole przez Nadleśnictwo Złotoryja (na obszarze gminy Jeżów Sudecki); Infrastruktura ścieżek
  • Gmina Wojcieszów : budowa ścieżki rowerowej wokół Góry Dłużek w Gminie Wojcieszów, budowa wieży widokowej na Górze Dłużek, infrastruktura ścieżek
  • Gmina Pielgrzymka : Budowa ścieżki rowerowej pod Ostrzycą w Gminie Pielgrzymka; wykonanie ścieżki rowerowej Ostrzyca - Czaple o długości 14, km - ścieżka wyposażona będzie w stojaki na rower; zakup bezobsługowej wypożyczalni rowerów i jej elementów składowych (m.in. stojaków, terminali, punktów serwisowych) oraz systemu informatycznego obsługującego wypożyczalnię wraz z dedykowaną stroną www. ; Infokiosk - zakup i montaż; Infrastruktura ścieżek: tablice przyrodnicze (ilość szt 3), ulotki (6000szt.) i foldery (1000szt.) -materiały o chronionych na Pogórzu Kaczawskim zasobach przyrody z mapą ścieżek. 3 tablice promocyjno-informacyjne o dofinansowaniu projektu.

Gratulujemy!

źródło: swierzawa.pl
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.