Świerzawa - Promesy na wozy dla OSP

Świerzawa
Świerzawa

Dziś w Świerzawie odbyła się uroczystość przekazania promes na ciężkie i średnie wozy ratowniczo-gaśnicze dla Ochotniczych Straży Pożarnych z obszaru Województwa Dolnośląskiego.

„Jestem pełen uznania dla pracy strażaków-ochotników, którzy często jako pierwsi
są na miejscu pożarów i wypadków oraz niejednokrotnie ryzykują swoim zdrowiem i
życiem, aby nieść pomoc innym. Tym bardziej cieszy, że rząd i podległe mu instytucje
wspólnie z samorządami przeznaczą środki na ich działania, poprzez zakup nowych
wozów strażackich.” - powiedział senator Krzysztof Mróz.

Promesy otrzymało 20 jednostek OSP. Na Dolny Śląsk trafi 18 średnich wozów
ratowniczo-gaśniczych oraz 2 ciężkie wozy ratowniczo-gaśnicze o łącznej wartości blisko 16 mln zł. Ciężkie wóz o wartości powyżej 1 mln zł otrzymają ochotnicy ze Świerzawy i Sobina.


To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.