Wójt dopadł radnego?

Tomasz Sybis, wójt Pielgrzymki, do tej pory przegrywał bitwy ze swoimi przeciwnikami w radzie. Ostatnio jednak wojenna karta się odwróciła i wójt wygrał pierwszą poważną bitwę z radnymi, których liderem jest Bogdan Jamróz.

Do tej pory arytmetyka dawała przewagę "opozycjonistom", którzy mieli 8 mandatów, zwolennicy wójta 7. Na początku kadencji "opozycjoniści" wybrali swojego przewodniczącego oraz obniżyli wójtowi pensje do praktycznie minimalnych stawek. Przyjechała regionalna telewizja, temat stał się głośny, a wójt stał się najmniej zarabiającym w regionie gospodarzem gminy. To była pierwsza porażka ambicjonalna wójta w tej wojnie. Wójt jednak okazał się wytrawnym graczem i świetnym strategiem.

Niespodziewanie pod koniec czerwca jeden z tych, którym bliżej było do opozycji Grzegorz Gądziński postanowił przejść na stronę radnych popierających wójta. Bogdan Jamróz, który był przewodniczącym Rady, został odwołany po wniosku, który na sesji zainicjował Grzegorz Gądziński. Jego następcą został poprzedni przewodniczący Jarosław Pisarski.

Teraz wójt zwołał na 9 lipca 2015 r. nadzwyczajną sesję Rady Gminy i będzie chciał położyć swojego głównego przeciwnika na łopatki. Radni będą głosować nad jego projektem uchwały w sprawie wygaszenia mandatu Bogdana Jamroza. Wójt zarzuca mu łączenie funkcji prezesa lokalnego Stowarzyszenia "Nasza Gmina", które gospodaruje mieniem komunalnym, z mandatem radnego gminy. Stowarzyszenie korzysta od wielu lat z gminnej nieruchomości, a radny Jamróz podjął mandat dopiero w listopadzie 2014 roku. To jeszcze nie są przesłanki do wygaszenia radnemu mandatu, bo na mocy art. 24f ustawy o samorządzie gminnym trzeba udowodnić, że Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą. 

Zdaniem wójta stowarzyszenie taką działalnośc prowadzi, bo realizuje projekt "Nauka dla każdego" z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a eksprzewodniczący za prowadzenie zajęc z języka angielskiego w ramach projektu dostawał wynagrodzenie. 

Jeżeli wójt udowodni przed Komisarzem Wyborczym, że Bogdan Jamróz złamał ustawowy zakaz łączenia funkcji, radny straci mandat. Radny jednak nie jest na straconej pozycji i można się spodziewać, że od uchwały rady gminy będzie się odwoływał do WSA we Wrocławiu.

WNIOSEK WÓJTA O SESJĘ NADZWYCZAJNĄ

Fotografia pochodzi ze strony bip.pielgrzymka.biz

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.