Województwo wspomoże zabytki

Świerzawa Fot. Kajetan Kukla
Świerzawa

Sejmik Dolnośląski podjął uchwałę w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru. Dzięki niej stanie się możliwe sfinansowanie prac w 7 obiektach zabytkowych znajdujących się na terenie powiatu złotoryjskiego.

Najwięcej pieniędzy przyznano na remont świątyni. Wśród złotoryjskich zabytków tylko Kościół NNMP otrzymał dotację - 120 tys. zł. Wniosek o dotację na przygotowanie dokumentacji dotyczącej remontu starego spalonego młyna nie był rozpatrywany przez komisję. W powiecie złotoryjskim poza świątyniami środki zostaną przyznane także na prace w pałacu w Lubiechowej oraz na zamku Grodziec.

Dotacje otrzymają następujące projekty:

Dofinansowane projekty z powiatu złotoryjskiego Wnioskodawca Nazwa zadania Zakres dofinansowanych prac Wartość prac Wnioskowana dotacja Przyznana dotacja Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Nepomucena w Pielgrzymce Konserwacja barokowych empor wraz z zespołem malowideł (1723 r.) na balustradach w kościele pw. św. Jana Nepomucena w Pielgrzymce konserwacja empor wraz z malowidłami i dekoracją snycerską; konserwacja obramienia loży kolatorskiej 157 440,00 zł 78 tys. zł 30 tys. zł Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Złotoryi Konserwacja zespołu romańsko-gotyckich portali z elewacji kościoła
parafialnego Narodzenia NMP w Złotoryi - etap II konserwacja wczesnogotyckiego portalu oraz konserwacja romańskiego portalu 181 209,75 zł 170 tys. zł 50 tys. zł Kontynuacja remontu elewacji kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP w Złotoryi - etap II remont gzymsów kamiennych i elewacji z ciosów kamiennych 214 020,00 zł 200 tys. zł 70 tys. zł Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Wojcieszowie Kontynuacja remontu kościoła pw. P.J. Frassatiego w Wojcieszowie - wymiana pokrycia dachu wraz z instalacją odgromową wymiana pokrycia dachowego 264 284,38 zł 132 tys. zł  50 tys. zł Gmina Pielgrzymka Zabezpieczenie przed katastrofą budowlaną górnej części wieży ruin kościoła poewangelickiego w Twardocicach - II etap, kontynuacja prac prace zabezpieczające wieżę: wykonanie stężeń słupów, lokalne wzmocnienia, zakotwienie i wzmocnienie; wypoziomowanie konstrukcji 64 575,00 zł 64 575 zł  30 tys. zł Gmina Świerzawa Remont gontowego pokrycia dachu kaplicy kościoła św. Jana i św. Katarzyny w Świerzawie wymiana krokwi, naprawa stropu; uzupełnienie pokrycia dachu; (2 ćw. XIII w. - drewniany kościół) 45 150,04 zł 35 882,95 zł 30 tys. zł Zamek Grodziec, Spółka z o.o. w Zagrodnie Zamek Grodziec: prace konserwatorsko-restauratorskie kamieniarki konserwacja: muru, obramień okiennych wymiana stolarki okiennej, wykonanie maswerków 263 047,46 zł 200 tys. zł 50 tys. zł Józef i Wanda Żałobniak, Proboszczów Lubiechowa, pałac (XVII w.): remont elewacji - kontynuacja roboty tynkarskie zewnętrzne; roboty malarskie, zabezpieczające 728 839,59 zł 150 tys. zł  40 tys. zł

Dotacji nie otrzymały:

Projekty z powiatu złotoryjskiego, które nie otrzymały dofinansowania Wnioskodawca Nazwa zadania Zakres dofinansowanych prac Wartość prac Wnioskowana dotacja Parafia Rzymskokatolicka pw. MB Anielskiej w Nowej Wsi Grodziskiej Remont elewacji wieży kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Anielskiej w Nowej Wsi Grodziskiej remont elewacji murowanej części wieży kościoła 125 546,43 zł  60 262,62 zł Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Jadwigi w Prusicach

Renowacja i remont elewacji wieży kościoła pw. św. Michała Archanioła w Rokitnicy

remont elewacji wieży kościoła; konserwacja kamieniarki; wykonanie odwodnienia 243 720,27 zł 121,5 tys. zł

Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Różańcowej w Nowym Kościele

Kontynuacja prac - remont i wzmocnienie drewnianej więźby wraz z wymianą pokrycia dachu wieży kościoła pw. M.B. Różańcowej w Nowym Kościele wzmocnienie więźby dachu wieży oraz wymiana pokrycia wieży;  103 398,42 zł 51 tys. zł Artur Misaczek, Złotoryja Złotoryja, budynek młyna: wykonanie inwentaryzacji wraz z projektem budowlanym odbudowy budynku młyna po pożarze opracowanie dokumentacji: inwentaryzacji wraz z projektem budowlanym odbudowy młyna 50 tys. zł 40 tys. zł

PEŁNĄ LISTĘ ZABYTKÓW I PROTOKÓŁ KOMISJI ZNAJDZIESZ TU

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.