Tak dla młodych

Cezary Przybylski
Cezary Przybylski

Marszałek Cezary Przybylski, w trzecim tygodniu urzędowania, odwołał konkursy dla organizacji pozarządowych z zakresu wsparcia działań na rzecz wzmocnienia postaw obywatelskich młodzieży z województwa dolnośląskiego. Decyzja ta spotkała się z ogromnym zaskoczeniem ze strony organizacji jak i młodzieży.

Dzięki prowadzonym od 2011 roku na Dolnym Śląsku konkursom realizowane są ważne inicjatywy społeczne: projekty dla setek młodych Dolnoślązaków, działania szczególnie istotne społecznie, wspieranie aktywności obywatelskiej młodzieży oraz wspieranie dolnośląskich organizacji pozarządowych w doskonaleniu jakości usług na rzecz ludzi młodych. W trakcie realizacji był również konkurs na organizację odpowiadającą za opiekę nad Młodzieżowym Sejmikiem.

Działania te sprawiły, że nasze województwo jest ważnym miejscem na mapie Polski w kwestii działalności organizacji młodzieżowych. Przez kilka lat województwo wspierało działalność polityki młodzieżowej. Nie pozwólmy aby to się zmieniło i podpiszmy petycję dotyczącą przywrócenia konkursów dla organizacji pozarządowych. Młodzi ludzie chcą mieć możliwość wpływu na działalność swojego regionu. Wobec powyższego zwracamy się z prośbą do Pana Marszałka o przywrócenie konkursów w niezmienionej formie.

Proszę o zabranie głosu w tej sprawie - PETYCJA

Aleksandra MIchalska 

Radna Młodzieżowej Rady Miasta 

i Młodzieżowego Sejmiku Dolnośląskiego

 

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.