Sprawny transport najważniejszy

LOGOF Fot. Archiwum własne
LOGOF

7 marca w Legnicy odbyła konferencja  "Zintegrowany system powiązań w LGOF". Przypomnijmy, że do Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego należy również Złotoryja.  Najważniejsze dla regionu LGOF jest opracowanie strategii rozwoju, a w tym między innymi określenie zasad współpracy w zakresie budowania zintegrowanego systemu transportowego. 

W nowym okresie programowania środków unijnych Województwo Dolnośląskie będzie dysponować kwotą niemal 2 mld 300 mln euro. Bardzo ważne jest, aby mądrze wykorzystać te środki. Być może są one nam przyznane po raz ostatni w tak dużej ilości. Niestety nie ma być tak łatwo w pozyskiwaniu tych pieniędzy, jak w latach poprzednich. Tym bardziej, że to ostatnie, "ulgowe" 7 lat dla Polski. Potem trzeba będzie płacić do unijnego budżetu na inne kraje rozwijające się. W latach 2014-2020, prawdopodobnie ma skończyć się dofinansowanie projektów małych, przeznaczonych na szkolenia, aktywizację, kompetencję "miękkie". Lwia część pieniędzy będzie przeznaczona na infrastrukturę, inwestycje przekraczające terytorium powiatu.

Łukasz Urbanek mówił o tym jakie instrumenty finansowe przygotował UMWD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Przyszłe nabory w RPO będą ukierunkowane geograficzne - adresowanie do konkretnie definiowanych potrzeb, na określonych obszarach. Przewiduje się dwa rodzaje instrumentów finansowych:

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - łączenie funduszy z różnych zakresów, skierowanych na określony obszar, w którym jest silny ośrodek miejski. Środki będą kierowane na problemy zidentyfikowane w obszarze miasta i jego obszaru funkcjonalnego.

Kontrakt Dolnośląski - różni się od ZIT tym, że nie wymaga jednego silnego ośrodka miejskiego tylko opiera się na wspólnym problemie zidentyfikowanym dla danego obszaru.

Na ZIT-y przewiduje się około 500 mln a na Kontrakty Dolnośląskie 300 mln. Ile z tego przypadnie na LGOF - jeszcze nie wiadomo. Łukasz Urbanek stwierdził, że będzie to duże wyzwanie dla samorządów bo fundusze unijne są na tyle skomplikowane że lubią proste projekty, które łatwo się rozlicza. Nawiązywanie partnerstw będzie trudniejsze.

Burmistrz Jawora, Artur Urbański, pytał czy zrównoważony transport to wykluczenie kolejowe i przerzucenie wszystkiego na transport drogowy? Podawał przykłady przemieszczania się mieszkańców Jawora w kierunku trzech aglomeracji LGOF: do pracy, do szkoły, do o środków leczniczych czy też na zakupy. Dziennie z kierunku Jawora przemieszcza się parę tysięcy osób. Bardzo ważny jest więc sprawny system transportowy. Apelował aby skierować środki z RPO tak, żeby nastąpił rozwój nie tylko głównych miast LGOF ale także ich obszarów funkcjonalnych.

 Załącznik

mapka Norberta Lupy

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.