Spotkanie inaugurujące LGOF

Letia Buisness Center Legnica
Letia Buisness Center Legnica

W tym miesiącu w Legnicy odbędzie się spotkanie inaugurujące Legnicko Głogowski Obszar Funkcjonalny. Poza aglomeracją LGOM zaliczają się do tego obszaru także Bolesławiec, Jawor i Złotoryja. Od pani Małgorzaty Mongiałło otrzymaliśmy poniższą informację o tym spotkaniu:

„Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko-Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym (LGOF)” realizowany jest przez lidera: Województwo Dolnośląskie – Instytut Rozwoju Terytorialnego (IRT) oraz partnerów: Miasto Legnicę, Gminę Miejską Głogów, Gminę Legnickie Pole, Jerzmanowa, Żukowice, Kotla i Głogów oraz Powiat Bolesławiecki. Do aktywnego udziału zapraszamy już 14 lutego 2014 r., na godzinę 10:00 do Letia Biznes Center w Legnicy wszystkie osoby zainteresowane rozwojem obszaru LGOF. Swój udział należy potwierdzić mailowo, na adres lgof@irt.wroc.pl, do dnia 10.02.2014

Celem głównym projektu jest wypracowanie zintegrowanego modelu powiązań transportowych w aglomeracji policentrycznej LGOF. Współpraca w ramach projektu pomoże skoordynować działania  i rozwiązać wspólne problemy JST wchodzących w skład LGOF. Przełoży się to na wzmocnienie integracji oraz spójności przestrzennej i infrastrukturalnej obszaru. 

Projekt jest realizowany w ramach konkursu dotacji na działania wspierające jst w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych, ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Wartość projektu to ponad 1,5 mln zł, z czego 90% refundowanych jest ze środków dotacji (w tym 85% stanowi wkład środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 a 15% z budżetu państwa). Środki własne w wysokości 10% wartości projektu zapewnia lider – Województwo Dolnośląskie.

Obszar opracowania obejmuje wstępnie wyznaczony Legnicko – Głogowski Obszar Funkcjonalny, który jest jednym z czterech miejskich obszarów funkcjonalnych wyznaczonych w projekcie zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego i w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020. Określenie dokładnych granic obszaru, jest jednym z celów projektu.

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.