Program Mieszkanie Plus coraz bliżej

Złotoryja Fot. Gabriela Kalinowska-Czakon
Złotoryja

11 września weszła w życie ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości wprowadzająca  instrumenty zwiększające dostępność mieszkań. Przepis określa również nowy sposób finansowania budownictwa mieszkaniowego.

Gospodarowaniem gruntami należącymi do Skarbu Państwa, Lasów Państwowych, Agencji Mienia Wojskowego, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz samorządów terytorialnych zajmuje się nowa instytucja - Krajowy Zasób Nieruchomości (KZN). KZN prowadzić będzie  rejestr wszystkich nieruchomości, które można przeznaczyć na budowę mieszkań w ramach programu  Mieszkanie Plus.

Prezes KZN ogłosi przetargi na użytkowanie wieczyste gruntów i w ten sposób zostaną wyłonieni inwestorzy. Inwestorzy będą mogli nabyć grunty po niższych cenach. Będą zobowiązani do  wynajęcia 30 proc. powierzchni mieszkaniowej. 20 proc. będą mogli przeznaczyć na lokale usługowe.

Pierwszeństwo podczas naboru najemców będą miały  osoby o niższych dochodach, osoby wychowujące przynajmniej jedno dziecko, osoby niepełnosprawne, seniorzy oraz osoby, które straciły dach nad głową wskutek żywiołu lub katastrofy. Mieszkania są zostaną udostępnione  pod zwykły wynajem (maks. 15 lat) lub pod wynajem z opcją nabycia prawa własności (30 lat, po 15 latach można przenieść własność na najemcę).

KZN będzie nadzorować najem mieszkań, pilnować, aby czynsz nie przekraczał wysokości określonej w przepisach oraz aby wynajmujący i najemcy przestrzegali warunków zawierania i rozwiązywania umów. Najemca będzie zobowiązany  podpisać oświadczenie w formie aktu notarialnego, w którym zgadza się na eksmisję bez wyroku sądu, jeśli przestanie płacić czynsz.

Miasto Złotoryja jest również zainteresowane programem Mieszkanie Plus. Urząd Miasta  przedstawił ministerstwu 3 lokalizacje, na których w Złotoryi mógłby być realizowany program Mieszkanie Plus. Dwie z nieruchomości należą do Skarbu Państwa. Pierwsza to obiekt należący do Kopalni Surowców Skalnych SA przy ul. Tuwima, drugi to działka przy ul. Kazimierza Wielkiego. Trzecia  to nieużytkowany obecnie budynek mieszkalny przy ul. Chrobrego, który stanowi własność miasta.

Pełny tekst ustawy

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.