Perspektywa 2014-2020 otwarta!

Droga do Złotoryi Fot. Archiwum własne
Droga do Złotoryi

W pierwszym kwartale 2016 roku planowanych jest wiele naborów na wnioski o dofinansowanie projektów z funduszy UE. Warto skorzystać z okazji. Mówi się, że to ostatnia tak duża pula środków UE przeznaczona dla Polski.

Pula środków z budżetu UE, jaką przyznano Polsce na dofinansowanie w ramach Funduszy Strukturalnych UE na lata 2014-2020, będzie o 10 mld EUR większa w porównaniu  do poprzedniej perspektywy finansowej i zamyka się w kwocie 82,5 mld EUR.  

Istotną nowością w porównaniu do poprzedniej perspektywy jest silne ukierunkowanie wsparcia. Wyrazem tej tendencji jest przede wszystkim koncepcja  Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. ZIT są nowym instrumentem mającym wspierać rozwój terytorialny – koncepcja ta opiera się na założeniu, że w celu lepszego oddziaływania na rozwój danego obszaru, dofinansowane projekty powinny być zintegrowane tematycznie. W efekcie wspierane będą różne tematycznie, ale komplementarne wobec siebie projekty.  

W skład Aglomeracji Jeleniogórskiej, do której należy Gmina Miejska Złotoryja,  wchodzi: 6 gmin miejskich, 5 gmin miejsko-wiejskich, 6 gmin wiejskich oraz 1 miasto na prawach powiatu.  W Strategii ZIT AJ zidentyfikowano cztery wzajemnie ze sobą powiązane priorytety:

  • konkurencyjna i innowacyjna gospodarka AJ
  • zintegrowany obszar AJ
  • infrastruktura społeczności AJ
  • aktywna społeczność AJ.

Finansowanie projektów z Europrejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ZIT AJ

Rozwój przedsiębiorczości - 7 500 000 EUR
E-usługi publiczne - 4 000 000 EUR
Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, 14 500 000 EUR  
Wdrażanie strategii niskoemisyjnych –  14 000 000 EUR  
Gospodarka wodno-ściekowa,   8 000 000 EUR  
Dziedzictwo kulturowe –   4 000 000 EUR  
Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych –   3 500 000 EUR  
Drogowa dostępność transportowa,  10 000 000 EUR (
System transportu kolejowego –   3 000 000 EUR  
Inwestycje w infrastrukturę społeczną,  2 500 00 EUR  
Rewitalizacja zdegradowanych obszarów,  10 000 000 EUR  
Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną,   3 500 000 EUR  
Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną w tym zawodową –   2 500 000 EUR  

Finansowanie projektów z Eurepejskiego Funduszu Społecznego w ZIT AJ

Godzenie życia zawodowego i prywatnego –  3 180 905 EUR  
Aktywna integracja – ZIT AJ 6 626 884 EUR  
Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych –   1 988 065 EUR  
Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej,   ZIT AJ 3 711 055 EUR
Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej,   6 891 960 EUR
Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy -  3 976 131 EUR 

W ZIT AJ, w najbliższym czasie planowane są konkursy:
 

  • od 2016-01-15 do 2016-03-21   - Godzenie życia zawodowego i prywatnego
  • od 2016-02-01 do 2016-03-07  - E-usługi publiczne – ZIT AJ
  • od 2016-02-01  do 2016-03-14 - Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną
  • od 2016-02-03  do 2016-03-02 - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej -
  • od 2016-01-07 do 2016-02-05 -  Dziedzictwo kulturowe

 

 

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.