Otwarcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Jeleniej Górze

Szpitalny Oddział Ratunkowy
Szpitalny Oddział Ratunkowy

Samorząd województwa sukcesywnie inwestuje w ochronę zdrowia na Dolnym Śląsku. Dziś marszałek Cezary Przybylski wziął udział w uroczystym otwarciu rozbudowanego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej.

Rozbudowa z przebudową i doposażeniem istniejącego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy WCSKJ wraz z uruchomieniem lądowiska została  dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Całkowita wartość projektu to ponad 5 mln zł, w tym: dofinansowanie w ramach POIiŚ to 3,92 mln zł, a dotacja z urzędu marszałkowskiego to blisko 1,9 mln zł.

Dzięki realizacji projektu w 2016 roku powstało lądowisko dla śmigłowców ratunkowych, które pozwala na prowadzenie akcji ratowniczych przez całą dobę. Przebudowane zostały  pomieszczenia ze stanowiskami resuscytacji, a pomieszczenia dla  stanowisk obserwacyjnych i wstępnej intensywnej terapii zostały rozbudowane. SOR został również doposażony w niezbędną aparaturę medyczną. Zakupiono m.in. system do ogrzewania pacjenta, defibrylatory, w tym również defibrylator dziecięcy, zestaw do monitorowania czynności życiowych – kardiomonitory, aparaty EKG, respiratory transportowe oraz respirator stacjonarny, zestaw do trudnej intubacji, łóżka szpitalne, stoły zabiegowe, łóżka wielofunkcyjne do intensywnej terapii oraz meble i wyposażenie do gabinetów zabiegowych.

Wierzę, że dzięki tym unijnym dotacjom w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Jeleniej Górze znacząco podniesie się poziom medycyny ratunkowej, wzrośnie bezpieczeństwo i komfort pacjentów, ale także poprawi się dostępność specjalistycznych metod terapeutycznych o wysokich standardach zaznacza Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego.

Na tym jednak nie koniec. Szpital wystąpił z wnioskiem do Ministerstwa Zdrowia o wyrażenie zgody na rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu poprzez zakup dodatkowej aparatury medycznej, np.: USG echokardiografu, aparatu do znieczuleń, wielofunkcyjnych łóżek sterowanych elektrycznie, łóżek do wstępnej intensywnej terapii czy respiratorów stacjonarnych.

Oprócz tego Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej jest w trakcie realizacji kolejnego projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 pn.: „Zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej”. Umowa o dofinansowanie została zawarta z Ministrem Zdrowia 20 grudnia 2017 r. Całkowita wartość projektu to ponad 2,3 mln zł, a dofinansowanie z MZ – blisko 2 mln zł. Urząd Marszałkowski przekaże ponad 350 tys. zł. W ramach projektu, do końca października 2018r., szpital zakupi: mobilny cyfrowy aparat RTG, cyfrowy stacjonarny aparat RTG, aparat do znieczulania, aparat USG, zestaw do zewnętrznego masażu serca, wózki reanimacyjne i wózek transportowy dla pacjentów.

Biuro Prasowe UMWD
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.