Echa III Kongresu Górnictwa Rud Miedzi

minemaster
minemaster

Echa III Międzynarodowego Kongresu Górnictwa Rud Miedzi – nagroda za „Innowacyjny Produkt 2015” dla firmy MINE MASTER z Wilkowa.

III Międzynarodowy Kongres Górnictwa Rud Miedzi przeszedł do historii. W dniach od 16 do 18 września Lubin podejmował wielu znakomitych gości. Zorganizowane przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział w Lubinie oraz Związek Pracodawców Polska Miedź forum dotyczyło głównie problematyki pozyskiwania i udostępniania złóż oraz technicznych, technologicznych  i organizacyjnych aspektów prowadzenia działalności górniczej[1]. Podczas kongresu odbył się szereg sesji plenarnych poświęconych poszczególnym zagadnieniom branży górniczej, ponadto wiele interesujących wystaw, dyskusji, a także wizyt technicznych w oddziałach KGHM. Przedstawiciele firm branży górniczej z całego świata eksponowali najnowsze osiągnięcia, prototypy maszyn i urządzeń. Prelegenci przedstawiali wyniki najnowszych badań naukowych, innowacyjnych rozwiązań technicznych i perspektywy najbliższej przyszłości górnictwa rud miedzi.

Podczas Forum odbywała się prezentacja maszyn i urządzeń, produkowanych przez firmy współpracujące z oddziałami górniczymi KGHM. W trakcie wystawy przeprowadzono konkurs na „Innowacyjny produkt 2015”. Zwycięstwo przypadło w udziale firmie MINE MASTER z Wilkowa, która zaprezentowała innowacyjną wiertnicę FACE MASTER 1.7 L oraz dodatkowo zdobyła wyróżnienie za aranżację stoiska w hali namiotowej.

Maszyna wyróżnia się szeregiem nowatorskich rozwiązań technicznych. Przede wszystkim wiertnica wyposażona jest w system wspomagania procesu wiercenia FGS, który daje operatorowi możliwość ustawienia ramy wiercącej precyzyjnie oraz odwiercenia otworów według wgranej wcześniej do komputera metryki strzałowej. FACE MASTER 1.7 L posiada innowacyjną opcję przesyłu on-line danych monitorujących pracę maszyny bezpośrednio z przodka górniczego oraz nowoczesną, klimatyzowaną podnoszoną hydraulicznie kabinę. Podczas kongresu na stoisku MINE MASTER w hali namiotowej chętni mogli zobaczyć przygotowaną symulację systemu FGS.

O maszynie, perspektywach najbliższej przyszłości i forum w krótkiej rozmowie opowiada prezes firmy, Pan Jerzy Nadolny:

Podczas III Międzynarodowego Kongresu Górnictwa Rud Miedzi odbywającego się w Lubinie maszyna FACE MASTER 1.7L zdobyła pierwsze miejsce w konkursie na „Innowacyjny Produkt 2015”. Czym jest to prestiżowe wyróżnienie dla Mine Master i jakie nadzieje wiąże z nim firma?

Zdobyliśmy to prestiżowe trofeum za bardzo innowacyjne a jednocześnie sprawdzone już  w Zakładach Górniczych Polkowice-Sieroszowice  rozwiązanie. Pokazaliśmy, że na tle naszej konkurencji wyróżniamy się zrozumieniem potrzeb naszych klientów. Mało tego, wsłuchując się w najnowsze trendy rozwoju przemysłu wydobywczego jesteśmy w stanie nawet wyprzedzać ich oczekiwania . Wierzymy, że dzięki tej nagrodzie przekonamy pozostałych kolegów z KGHM do stosowania tego rozwiązania technicznego.

Prof. Monika Hardygóra, Przewodnicząca Rady Programowej Kongresu powiedziała, że „Górnictwo przechodzi innowacyjną rewolucję”. Wiertnica FACE MASTER 1.7L wychodzi naprzeciw tej tezie. Proszę powiedzieć dzięki jakim rozwiązaniom technicznym maszyna jest odpowiedzią na tę rewolucję?

Tak dosłownie w dwóch  zrozumiałych zdaniach, bo zagadnienie jest dosyć złożone. Po pierwsze maszyna zwiększa bezpieczeństwo pracy operatora i poprawia zdecydowanie jego warunki pracy przy pogarszających się warunkach górniczych i występujących zagrożeniach. Dodatkowo zainstalowany system FGS ( sterowania procesem wiercenia ) zwiększa wydajność pracy operatora o ok. 10%

W najbliższej przyszłości coraz większa liczba kopalń na świecie będzie przekształcać się   z odkrywkowych na głębinowe. Jak w tą perspektywę wpisuje się wiertnica FACE MASTER 1.7L  w aspekcie rynków międzynarodowych?

Ta nowoczesna maszyna może znaleźć, i wierzę  że znajdzie , klientów w tych wszystkich kopalniach, które chcą zwiększać bezpieczeństwo i warunki pracy operatora oraz obniżać koszty produkcji górniczej.

Forum było miejscem wymiany wiedzy i doświadczeń, odbyło się wiele sesji tematycznych dotyczących górnictwa rud miedzi. Co wzbudziło Pana największe zainteresowanie, co najbardziej zainspirowało?

Dla mnie najbardziej interesujący był panel dotyczący perspektyw rynku miedzi w aspekcie popytu, podaży i cen. Pomimo ostatnich spadków cen miedzi na giełdzie podstawy fundamentalne są mocne    i producenci miedzi, a w szczególności KGHM mogą dalej inwestować i ufnie spoglądać w przyszłość.

Jakie dostrzega Pan wyzwania przed firmami branży górniczej w najbliższej przyszłości, co będzie stanowić probierz efektywnego funkcjonowania na rynku?

Pogarszają się warunki eksploatacji, rosną zagrożenia górnicze, wzrastają koszty produkcji. Tylko Ci, którzy poradzą sobie sprawnie i szybko z tymi problemami pozostaną na rynku. Już w niedalekiej przyszłości trzeba będzie wycofywać ludzi z stref najbardziej zagrożonych  i zastępować ich „inteligentnymi maszynami”. Nasze nagrodzone rozwiązanie jest dużym krokiem w tym kierunku. A w najbliższym czasie testy rozpoczyna kolejna maszyna naszej produkcji,  która zautomatyzuje proces kotwienia stropu górniczego.

 [1] „O kongresie”, http://www.sitglubin-kongres.pl/o-kongresie/, 24.09.2015.

 

Maciej Regulski
Mine Master

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.