Bogdan Jamróz wygrał z Radą Gminy

Bogdan Jamróz Fot. Materiały wyborcze
Bogdan Jamróz

W dzisiejsze południe w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu zapadł wyrok w sprawie ze skargi Bogdana Jamroza na uchwałę Rady Gminy w Pielgrzymce, która wygasiła mu mandat radnego.

Przypomnijmy: na początku lipca, kilkanaście dni po odwołaniu Bogdana Jamroza z funkcji przewodniczącego Rady Gminy w Pielgrzymce, wójt gminy Tomasz Sybis złożył projekt uchwały o wygaszeniu mandatu tego radnego. Wójt zarucał radnemu prowadzenie działalności gospodarczej przy wykorzystaniu mienia gminnego. Według Tomasza Sybisa i zewnętrznej opinii prawnej, którą gmina zamówiła za 3 tysiące złotych, Bogdan Jamróz był prezesem Stowarzyszenia prowadzącego działalność gospodarczą. Stowarzyszenie realizowało projekt edukacyjny z POKL w salach jednej z gminnych szkół. Sam prezes otrzymywał wynagrodzenie za prowadzenie zajęć od donatora projektu.

9 lipca br. Rada Gminy w Pielgrzymce podjęła uchwałę w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Bogdana Jamroza. Za podjęciem uchwały głosowało wówczas 8 radnych (wszyscy radni, którzy startowali w wyborach od wójta oraz Grzegorz Gądziński), 6 było przeciw (wszyscy radni z obecnej koalicji Bogdana Jamroza). W głosowaniu nie brał udziału sam Bogdan Jamróz. Radny nie zgodził się z podniesionymi zarzutami i złożył za pośrednictwem Rady Gminy skargę na jej uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

19 sierpnia w samo południe sędziowie WSA wysłuchali pełnomocników obydwu stron. Stanowiska stron zostały podtrzymane, a następne posiedzenie zarządzono na 26 sierpnia 2015 r.

Były przewodniczący Rady Gminy mówił na łamach naszego portalu, że sprawę podjęcia uchwały przez Radę Gminy uważa za absurdalną. - Z argumentacji przedstawionej przez Wójta i jego prawników na sesji wynikałoby, że każde stowarzyszenie, które realizuje projekt unijny prowadzi działalność gospodarczą i w związku z tym łamie prawo, jeśli nie jest wpisane do rejestru przedsiębiorstw. - wyjaśniał Bogdan Jamróz.

Dziś (26 sierpnia) o godzinie 12:00 skład orzekający przyznał rację radnemu i stwierdził nieważność zaskarżonego aktu prawa miejscowego. Wyrok jest nieprawomocny, jednak do czasu zapadnięcia prawomocnego wyroku Bogdan Jamróz może bez przeszkód pełnić funkcję radnego. Radzie Gminy w Pielgrzymce przysługuje prawo do wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W ciągu dwóch tygodni strony powinny otrzymać pisemne uzasadnienie wyroku. Treść wyroku zostanie także opublikowana w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych (cbosa.gov.pl).

Już dziś wiadomo, że stronnicy Bogdana Jamroza będą chcieli przedstawić opinii publicznej koszty, jakie poniosła Gmina, tej całej "sprawy".

Sprawie nadano sygnaturę akt III SA/Wr 643/15.

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.