Będzie żłobek w Świerzawie

Świerzawa Fot. Kajetan Kukla
Świerzawa

Ponad milion sto tysięcy złotych uzyskała Gmina Świerzawa na budowę żłobka publicznego.

Dzięki dofinansowaniu z RPOWD 2014-2020 powstanie  publiczny żłobek  w Świerzawie wraz z zagospodarowaniem terenu (w tym plac zabaw) i zakupem wyposażenia. Budynek zaprojektowano jako parterowy, niepodpiwniczony.

Przypomnijmy, że w tym roku, w ramach priorytetu 10 - Edukacja,  Gmina Świerzawa otrzymała dofinansowanie w kwocie 711 tys zł na projekt "Nowoczesna edukacja - wykształcenie z perspektywami", a Gmina Pielgrzymka  na projekt  "T.I.K ? Tak ! Nasze szkoły otwarte na świat" - 883 tysiące.

W tym samym konkursie startowała Gmina Miejska Złotoryja z projektem: "Wyrównywanie szans edukacyjnych w Złotoryi poprzez kompleksową poprawę warunków edukacyjnych w SP nr 1" na kwotę około  470 tys. zł. Niestety wniosek nie został zakwalifikowany do oceny merytorycznej. Ponieważ jest ujęty w budżecie miasta na rok 2017, więc prawdopodobnie, po poprawkach, zostanie złożony w następnym terminie.

W priorytecie 7 - infrastruktura edukacyjna, dofinansowane są przedsięwzięcia prowadzące bezpośrednio do poprawy warunków nauczania zwłaszcza w zakresie zajęć matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych realizowane poprzez adaptację lub budowę szkół. Finansowany jest również zakup wyposażenia. Z powiatu złotoryjskiego 3 gminy złożyły wnioski o dofinansowanie:

  • Pracownie cyfrowe dla szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Pielgrzymka - 336 tys
  • Utworzenie nowoczesnych pracowni:przyrodniczo – geograficznej, fizyczno – technicznej, pracowni języka angielskiego i niemieckiego oraz adaptacja sali rehabilitacyjnej dla uczniów niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Wojcieszowie -303 tys
  • Wyrównanie szans edukacyjnych w Złotoryi poprzez kompleksową poprawę warunków edukacyjnych. - 969 tys

Wyniki nie są jeszcze znane.

 


To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.