Aleksander Borys odznaczony przez Sejmik

Sejmik Województwa Dolnośląskiego
Sejmik Województwa Dolnośląskiego

Uchwałą z dnia 30 kwietnia 2015 r. radni Sejmiku Województwa Dolnośląskiego przyznali Odznakę Honorową Złotą Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego wieloletniemu prezesowi TMZZ Aleksandrowi Borysowi.

W uzasadnieniu do projektu uchwały czytamy:

Po ukończeniu studiów w AGH w Krakowie Aleksander Borys podjął pracę w sercu „starego” Zagłębia Miedziowego w kopalni „Lena”. Był prezesem lokalnego i wiceprezesem wojewódzkiego SIiTG oraz autorem wielu racjonalizatorskich rozwiązań modernizujących polskie górnictwo miedzi. A. Borys to rzadki przykład inżyniera z humanistyczną wizją i duszą organizował nie tylko w zakładzie - działania utrwalające tradycje polskiej kultury (opiekował się chórem górniczym) oraz tworzące nowe wartości (opiekun sekcji akrobatyki sportowej). Jego postawa nie uległa zmianie, gdy został szefem przedsiębiorstwa. Od 20 lat jest prezesem Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej. Tworzy organizacyjne i materialne warunki, aby towarzystwo mogło realizowac swe rozległe i wartościowe działania
(wiele z nich współfinansuje jako przedsiębiorca); osobiście uczestniczy w organizacji konferencji, sesji naukowych, odczytów i prelekcji, wystaw, wydawnictw regionalnych, współuczestniczy w wydawaniu czasopisma „Echo Złotoryi". Bardzo aktywny działacz regionalny o zasięgu dolnośląskim - członek Zarządu Regionainego DTSK, współorganizator lekcji regionalnych oraz Izby Kresowej. Z iego inicjatywy powstał w Złotoryi Ośrodek Dokumentacji i Upowszechniania Dziejów Ziemi Ziotoryjskiej, uczestniczył też w tworzeniu Ścieżki Św. Jadwigi Śiąskiej. Posiada Odznakę Zasłużony dla Kultury Polskiej, Zasłużony dla Województwa Legnickiego, srebrną odznakę NOT, Brązowy i Złoty Krzyż Zasługi.

Gratulujemy!

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.