86 milionów złotych na dolnośląskie drogi lokalne

Droga do Rokitnicy Fot. Archiwum własne
Droga do Rokitnicy

Zarząd województwa dolnośląskiego przeznaczył   ponad 86 milionów złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego na drogi lokalne na Dolnym Śląsku. Pieniądze trafią do powiatów: kłodzkiego, bolesławieckiego, jaworskiego i wrocławskiego oraz gmin: Jawor i Legnica.

Wnioski o dofinansowanie można było składać do 13 czerwca 2016. Wpłynęło 14 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę ponad 150mln złotych, czyli prawie 175% alokacji dostępnej na konkurs. Do oceny merytorycznej, po weryfikacji technicznej i ocenie formalnej, skierowano 12 projektów, ostatecznie zarząd województwa rekomendował do dofinansowania 6 projektów na łączną kwotę 86 mln zł.

- Po rozstrzygnięciach dotyczących dróg wojewódzkich i obwodnic to kolejna pula środków na rozwój sieci drogowej na Dolnym Śląsku. Tym razem wspieramy drogi lokalne, które mają szczególne znaczenie z punktu widzenia włączania poszczególnych obszarów regionu w międzynarodową sieć komunikacyjną TEN-T oraz pozwalają na budowanie łączności z przejściami granicznymi, terminalami towarowymi, czy też obszarami strategicznej aktywności gospodarczej – podkreślał Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Premiowane były również przedsięwzięcia o największej liczbie kilometrów przebudowanych dróg oraz realizujące cele wynikające z założeń Strategii Województwa Dolnośląskiego 2020. Rozstrzygnięcie konkursu pozwoli na zbudowanie ponad 30km dróg na terenie województwa.

 

Projekty wybrane do dofinansowania:

 

Tytuł projektu

 

Całkowita wartość projektu

       

1

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2271 D Osiecznica – węzeł autostradowy (Luboszów) A18 – granica powiatu (Rudawica) (skomunikowanie jednostki wojskowej, w której będą stacjonowały wojska amerykańskie)

Powiat Bolesławiecki

26 340 009,87 zł

 

2

Przebudowa drogi powiatowej nr 3274 D  Mostowice – Poniatów – Niemojów – Lesica – Międzylesie na odcinku Międzylesie – Przejście Graniczne w Niemojowie.

Powiat Kłodzki

6 508 595,62 zł

 

3

Przebudowa ulicy Cukrowniczej wraz z towarzyszącą infrastrukturą łączącą się z drogą krajową

Gmina Jawor

12 042 434,64 zł

 

4

Przebudowa drogi powiatowej nr 2000D na odcinku od zjazdu z autostrady A4 przez miejscowości Kilianów, Piławę, Milin do Mietkowa, która stanowi bezpośrednie połączenie z siecią TEN-T obszarów aktywności gospodarczej powiatu wrocławskiego i powiatu świdnickiego

Powiat Wrocławski

18 773 247,00 zł

 

5

Poprawa dostępności transportowej Powiatu Jaworskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej 2184D- etap I,II,III

(skomunikowanie terenu przyszłej inwestycji Mercedesa)

Powiat Jaworski

3 598 468,23 zł

 

6

Modernizacja trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN-T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej

Gmina Legnica

51 129 473,65 zł

 

 

 

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.