Zmian na targowisku nie będzie

Złotoryja, targowisko miejskie Fot. Archiwum własne
Złotoryja, targowisko miejskie

Burmistrz odpowiedział na pytania sformułowane przez radnych po wrześniowej wizycie na targowisku miejskim. 

Burmistrz, Robert Pawłowski, nie widzi powodów do zmiany obecnego systemu pobierania opłat targowych. Podczas posiedzenia Komisji Budżetu stwierdził, że na pewno w momencie, kiedy uruchamiano targowisko (2012 rok) sprawdzono zgodność z prawem i teraz nie widzi sensu, aby to zmieniać. Pani skarbnik dodała, że jeżeli ktoś korzysta z targowiska, niezależnie czy stoi, czy zajmuje jakąś powierzchnię, to musi płacić. Zdaniem burmistrza, jeżeli kupiec chce pojechać na dwa tygodnie na urlop, to nie musi płacić, ale musi opuścić pawilon. Nie ma wtedy gwarancji, że ktoś inny w tym czasie nie wejdzie na jego miejsce. Dlatego kupcy, zdaniem burmistrza, decydują się uiszczać opłatę targową za  czas nieobecności. Burmistrz nie przewiduje, że będą pozwy o pobieranie opłaty targowej niezgodnie z prawem.

Burmistrz przypomniał, że opłaty nie były podnoszone od 2012 r. Zaznaczył, że koszty obsługi targowiska w sezonie jesienno-zimowo-wiosennym, które ponosi Urząd Miejski, są zdecydowanie wyższe, niż w sezonie letnim. Sezonowe uwarunkowanie opłat musiałoby wiązać się z podniesieniem opłat w jednym okresie i obniżeniem opłat w innym.

Z odpowiedzi udzielonych przez burmistrza wynika, że nie będzie parkingów przeznaczonych dla kupców, remontu ulicy Staromiejskiej , zadaszenia i dodatkowej kamery:

Nie przewidujemy utworzenia nowych miejsc parkingowych dla handlowców. Można natomiast rozważyć wprowadzenie na parkingu na Konopnickiej (obok targowiska) strefy płatnego parkowania.

Nie ma możliwości wygospodarowania funduszy na remont ul. Staromiejskiej w 2020 r. Wykonanie odprowadzenia wody deszczowej z rynien pawilonów handlowych do istniejących studzienek będzie możliwe dopiero w trakcie realizacji przebudowy ulicy Staromiejskiej.

Nie przewidujemy  wykonania zadaszenia na początku i końcu ciągu pawilonów handlowych.Jeżeli jest to bardzo uciążliwe dla handlowców, sugerujemy wynajęcie innego, wolnego pawilonu, w innym miejscu targowiska.

Na terenie targowiska znajduje się jedna sterowana kamera monitoringu miejskiego. Z uwagi na ograniczone środki finansowe w stosunku do potrzeb nie przewiduję w najbliższym czasie zwiększenia liczby kamer w obrębie targowiska.

Jeszcze niedawno Ratusz pracował nad projektem przebudowy ulicy Staromiejskiej. Staromiejska do przebudowy – złotoryjski ratusz pracuje nad koncepcją, która ma zmienić wygląd ulicy przy targowisku. Ma być nie tylko ładniej, ale i wygodniej, bo bez barier architektonicznych i nierównej nawierzchni - można było przeczytać w Gazecie Złotoryjskiej w maju 2018 roku. Modernizacja miała ruszyć jesienią. Skończyło się na wykonaniu projektu. W tym roku RPK planuje wykonanie nowej sieci kanalizacji sanitarnej na tej ulicy. Kiedy ruszą pozostałe prace nie wiadomo. Wiadomo tylko, że nie w roku 2020.

Burmistrz doprowadził do posprzątania śmieci. Zapewnia też, że przypilnuje egzekwowania zapisów regulaminu targowiska.

Zgodnie z regulaminem Targowiska Miejskiego w Złotoryi pn. „Mój Rynek” przebywanie na terenie targowiska poza godzinami otwarcia jest zabronione. Zobliguję Straż Miejską oraz gospodarza do egzekwowania zapisów regulaminu.

Koszt drobnych napraw powinna ponosić osoba odpowiedzialna za uszkodzenia. Jeżeli usterka zaistnieje z przyczyn niezawinionych przez użytkownika drobna naprawa zostanie dokonana przez Gminę. Nie ma umów dzierżaw. Mienie Gminne w obrębie Targowiska Miejskiego jest ubezpieczone przez Gminę od wszelkich ryzyk i OC.

Zalegające śmieci zostały posprzątane. Śmieci zrzucane są po rozładunku towaru przez pracowników sklepu (zamiatane są z rampy w dół). Kierownik Oddziału Estetyki i Zieleni Miasta rozmawiał z pracownikiem Wydziału Mienia, aby osoba zajmująca się targowiskiem zwróciła na to uwagę przy rozładunkach.

Kończąc dyskusję na temat targowiska, podczas posiedzenia komisji budżetu, burmistrz stwierdził, że trzeba patrzeć w przyszłość. Za dziesięć lat targowisko w  takiej formie  prawdopodobnie nie przetrwa. Ale to miejsce, na którym stoi plus parking na ulicy Konopnickiej, to jest  fajna przestrzeń miejska, na której może powstać coś ciekawego. Nie jest to jednak sprawa na najbliższe lata. 

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.