Zadajemy pytania kandydatomom na burmistrza!

wybory 2018 Fot. Archiwum własne
wybory 2018

W związku ze zbliżającymi się nieuchronnie wyborami pragniemy pomóc naszym czytelnikom w bliższym poznaniu priorytetów kandydatów na burmistrza i wójta. W związku z tym wysłaliśmy do nich jednakowe cztery pytania, prosząc o krótkie i zwięzłe  odpowiedzi.

Zrobiliśmy to głównie na prośby czytelników naszego portalu, dla których programy przedstawione przez startujących nie prezentują wszystkich najistotniejszych dla wyborców informacji. Mamy nadzieję, że przygotowane przez nas pytania, które zamieszczamy poniżej, przybliżą sylwetki kandydatów i choć trochę ułatwią czytelnikom podjęcie decyzji 21 października.

  1. Dlaczego Pan/Pani zdecydował/a się na start w wyborach?
  2. Proszę wymienić dwa najważniejsze, według Pana/Pani zadania, których realizację rozpocznie Pan/Pani niezwłocznie po objęciu stanowiska. Jaki termin przewiduje Pan/Pani na realizację tych priorytetowych zadań?
  3. Do osiągania celów zazwyczaj prowadzi wiele dróg. Zależy to między innymi od stylu sprawowania władzy. Styl zarządzania jest zależny od cech osobowościowych, ale również od przyjętych priorytetów - realizacja zadań czy dobre relacje międzyludzkie. Proszę w kilku zdaniach zadeklarować w jakim stylu Pan/Pani będzie sprawował funkcję burmistrza.
  4. Niezwykle ważnym elementem w pracy burmistrza jest komunikowania się z mieszkańcami. Jakie sposoby komunikacji z mieszkańcami wprowadzi Pan/Pani w przypadku wygrania wyborów?

Wszyscy kandydaci zadeklarowali chęć rozmowy z nami. Wywiady opublikujemy po kolei, najszybciej jak to będzie możliwe.


To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.