Wywiad z Janem Tymczyszynem-kandydatem na wójta gminy Złotoryja

Tymczyszyn Jan
Tymczyszyn Jan

Poniżej kolejny wywiad, tym razem z kandydatem na wójta- Janem Tymczyszynem.

Dlaczego zdecydował się Pan na start w wyborach?

Po wielu latach służby w lokalnym samorządzie podjąłem decyzję o kandydowaniu na urząd Wójta Gminy Złotoryja. Nie był to krok spontaniczny, lecz głęboko przemyślany i zainspirowany licznymi rozmowami z mieszkańcami. Od dwudziestu lat mieszkańcy mojej miejscowości obdarzają mnie zaufaniem, powierzając mi funkcję radnego. Jest to dla mnie wielkie wyróżnienie, a także kredyt zaufania z ich strony. W upływającej kadencji pełniłem funkcję Przewodniczącego Rady Gminy. Przez te wszystkie lata miałem możliwość bezpośredniego wpływu na kształt i rozwój naszej gminy, a także z bliska mogłem poznać pracę urzędu i wójta. Spotykałem się z mieszkańcami, wsłuchiwałem się w ich głosy, dlatego mam świadomość jak wiele zadań stoi przed przyszłym wójtem. Zamierzam sprostać tym zadaniom, zaoferować mieszkańcom gminy moje doświadczenie, rzetelność i uczciwość, a także zagwarantować dalszy, stabilny rozwój Gminy Złotoryja.

Proszę wymienić dwa najważniejsze, według Pana zadania, których realizację rozpocznie Pan niezwłocznie po objęciu stanowiska?. Jaki termin przewiduje Pan na realizację tych priorytetowych zadań?

Jak już wcześniej wspomniałem, przed przyszłym Wójtem i Radą Gminy Złotoryja, a także pracownikami urzędu stoi wiele ważnych zadań do zrealizowania. Już w pierwszym kwartale przyszłego roku chciałbym zrealizować te, które są zadaniami własnymi gminy i mogą być wykonane ze środków pochodzących z jej budżetu. Priorytetowym działaniem będzie budowa stacji podnoszącej ciśnienie w instalacji wodociągowej w Sępowie oraz dokończenie modernizacji oczyszczalni ścieków w Lubiatowie. Zachodzi także potrzeba zmodernizowania wysłużonych instalacji wodociągowych w miejscowościach: Wilków-Osiedle, Gierałtowiec i Wyskok. Inne ważne inwestycje, takie jak modernizacja już istniejących i budowa nowych lokali komunalnych i socjalnych, będą mogły być realizowane przy pomocy środków z funduszy unijnych lub pomocowych. Rozbudowa oraz utrzymywanie gminnej infrastruktury drogowej będzie ważnym zadaniem nadchodzącej kadencji. Potrzebne jest między innymi utwardzanie dróg dojazdowych do posesji i pól dla transportu rolniczego, budowa nowych odcinków dróg i chodników oraz rozbudowa i modernizacja już istniejącego oświetlenia. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców miejscowości leżących na obrzeżach Gminy Złotoryja, za cel stawiam sobie nawiązanie realnej i skutecznej współpracy z władzami gmin ościennych w kwestii budowy nowych dróg, co niewątpliwie ułatwi lokalną komunikację i przyczyni się do rozwoju tych terenów. Zachęcam przy tej okazji do zapoznania się z pozostałymi propozycjami Komitetu Wyborczego Wyborców Silna i Samorządna Gmina Złotoryja .Z uwagą przyglądam się niektórym propozycjom składanym, przez moich kontrkandydatów. Jeśli mieszkańcy gminy obdarzą mnie zaufaniem i wybiorą na urząd wójta, nie wykluczam nawiązania współpracy w celu realizacji tych pomysłów, po wcześniejszych konsultacjach z mieszkańcami i radnymi.

Do osiągania celów zazwyczaj prowadzi wiele dróg. Zależy to między innymi od stylu sprawowania władzy. Styl zarządzania jest zależny od cech osobowościowych, ale również od przyjętych priorytetów - realizacja zadań czy dobre relacje międzyludzkie. Proszę w kilku zdaniach zadeklarować w jakim stylu Pan będzie sprawował funkcję wójta.

Zdaję sobie sprawę z tego, iż sprawowanie funkcji wójta oraz zarządzanie lokalnym samorządem to przede wszystkim szukanie porozumienia na różnych płaszczyznach.

Po pierwsze władza, na jakimkolwiek szczeblu by ona nie była, nie powinna funkcjonować w odrealnieniu od głosu obywateli, którzy w wyborach powszechnych okazali nam swoje zaufanie. Pełniąc przez wiele lat funkcję radnego, a także działając społecznie, zawsze starałem się zwracać szczególną uwagę na pomysły i inicjatywy płynące ze strony mieszkańców. Takim też zamierzam być wójtem – wsłuchiwać się w głos lokalnej społeczności i przede wszystkim nie być na ten głos obojętnym.

Po drugie bardzo ważna jest współpraca Wójta z Radą Gminy. Jako Przewodniczący Rady Gminy Złotoryja wiem, jak ważna dla naszego wspólnego dobra jest nie tylko współpraca, ale i zaufanie. Dobre stosunki międzyludzkie i realizacja wyznaczonych celów absolutnie się nie wykluczają, wręcz przeciwnie, są motorem napędowym do rzetelnej i owocnej pracy.

Kolejna płaszczyzna, na której bardzo ważne jest odpowiednie zarządzenie to dbałość o pracę samego urzędu gminy. Od dwunastu lat zarządzam dużą firmą, która zatrudnia kilkadziesiąt osób i wiem, że najważniejsze w kierowaniu zespołem współpracowników są jasno sprecyzowane cele, oczekiwania i wskazanie priorytetów. Ważnym elementem zarządzania jest także motywacja, która ma zapewnić zaangażowanie pracowników w wspólny sukces. Uważam także, że warto czasami pozostawić pracownikom pewną swobodę do działania, aby mogli wykazać się swoją kreatywnością i doświadczeniem. W przypadku urzędu gminy jest to bardzo ważne np. w doborze i pozyskiwaniu środków z funduszy unijnych lub pomocowych, a także szukaniu skutecznych rozwiązań. 

Niezwykle ważnym elementem w pracy wójta jest komunikowanie się z mieszkańcami. Jakie sposoby komunikacji z mieszkańcami wprowadzi Pan w przypadku wygrania wyborów?

Jestem wielkim zwolennikiem bezpośredniego kontaktu z ludźmi, ponieważ z doświadczenia wiem, że nic tak nie potrafi zbliżyć do siebie ludzi jak rozmowa w cztery oczy. Chciałbym zatem wprowadzić pewną nowość – wyjazdowe komisje stałe Rady Gminy, które odbywałyby się co miesiąc w innej miejscowości, tak aby każdy mieszkaniec, który jest zainteresowany sprawami gminy, mógł wziąć udział w posiedzeniu i podzielić się swoimi uwagami i radami. Poza tym będę zachęcał mieszkańców do licznego udziału w zebraniach wiejskich, posiedzeniach Rady Gminy, a także bezpośredniego kontaktu z Wójtem i Przewodniczącym Rady Gminy.

Jeżeli obdarzycie mnie Państwo zaufaniem i powierzycie mi ten zacny urząd, zaoferuję Państwu swoje doświadczenie oraz uczciwą i rzetelną pracę . Będę starał się nie zawieść Państwa oczekiwań i dołożę wszelkich starań, abyście czuli się w naszej gminie dobrze i byli dumni z tego, że jesteście jej mieszkańcami.

Z wyrazami szacunku- dr inż. Jan Tymczyszyn
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.