Wywiad z Gabrielem Błaszczykiem kandydatem na wójta Gminy Złotoryja

Błaszczyk Gabriel
Błaszczyk Gabriel

Przedstawiamy pierwszy z wywiadów z kandydatami na burmistrza/wójta. Wszystkim zadajemy cztery takie same pytania. Dzisiaj odpowiada na nie kandydat na wójta Gminy Złotoryja, Gabriel Błaszczyk.

Dlaczego  zdecydował się Pan na start w wyborach?

Naszej gminie potrzebny jest obecnie nowy impuls, który pobudzi  rozwój i zmieni sposób postrzegania i zarządzania naszym pięknym terenem.  Gmina to organizm, który w całości winien gdzieś zmierzać, być z premedytacją sterowanym.  Czy tak naprawdę zrobiono cokolwiek, aby tej gminie nadać pewien rozpoznawalny charakter i kierunek rozwoju?  Kim jesteśmy lub kim chcemy być? Gmina turystyczna, rolna, a może po prostu „sypialnia” rodzących się tuż obok „gmin –potęg gospodarczo - finansowych”, czy ośrodek przemysłowo – usługowy w rejonie skrzyżowania dwóch potężnych szlaków komunikacyjnych? 

Spójrzmy,  ile mamy atutów, możliwości, a cały czas stoimy okrakiem, nie wiedząc dokąd dryfuje ten gminny statek. 

To jest doskonały moment, aby gminie nadać odważnie,  z  mądrą analizą fachową i  długofalową strategią ,  kierunki rozwoju,  aby przyjęte plany krok po kroku realizować!  Takiego właśnie bardzo energicznego i fachowego impulsu oczekiwałbym od  każdego z kandydatów  na stanowisko wójta.  Tyle, że osobę tą winno wyróżniać  kilka zasadniczych cech:

 • obiektywność spojrzenia na istniejącą sytuację i problemy - kandydat, winien znać bolączki gminy, lecz nie być uwikłanym w istniejącą spiralę niemocy przy ich rozwiązaniu. Lekarstwem jest w takiej sytuacji osoba „spoza układu”; 
 • mądrość gospodarzenia z sercem - na podwórzu swojego domu, jak i gminnym;  Rodzina i własna zagroda są najlepszym lustrem świadczącym o tym, jakim jest się człowiekiem;
 • wszechstronne wykształcenie, szczególnie w zakresie planistycznym, czy technicznym (budowlanym), aby móc swobodnie poruszać się w zagadnieniach planowania przestrzennego w gminie, przygotowaniu i prowadzeniu  inwestycji oraz administrowaniu majątkiem gminnym, 
 • doświadczenie praktyczne na polu myślenia strategicznego i rozwoju - Gmina potrzebuje praktyka, fachowca, który swoje doświadczenie z takich działań już ma:  zdobyte przy międzynarodowych inwestycjach, w ramach współpracy z czołowymi gminami, którym się powiodło, czy na jeszcze  innych polach. 
 • odwaga - do zdecydowanych działań planistycznych i pro- rozwojowych, ale i do godnego reprezentowania interesu  Gminy na forum zewnętrznym. 
 • konsekwencja  – w zakresie realizowania założonych działań strategicznych,
 • apolityczność i otwarcie na współpracę ze wszystkimi - Gmina potrzebuje wójta gotowego zakasać rękawy,  który z głową, pomysłem i konsekwencją poukłada naszą gminną rzeczywistość, nie patrząc, czy współpracuje z ludźmi z lewa, prawa czy ze środka. 

Moi adwersarze, są zapewne wspaniałymi kandydatami na „opiekunów” gminy. Jako samorządowcy, społecznicy i radni opiekowali się Gminą w ostatnich kadencjach. Jednak czy byli przy tym kreatywni i czy podstawowe bolączki gminy rozwiązali?  Nie przemawiają za tym fakty, które byłyby widoczne w naszych miejscowościach. Czy gmina, przy ich współwładzy spektakularnie się rozwijała ostatnimi laty?   Patrząc na gminy ościenne – odpowiem, że nie sądzę.

Naszej gminy nie stać  czasowo i finansowo na pasywność, my musimy pójść do przodu. Stąd uznałem, że przy posiadanym przeze mnie umiejętnościach, bagażu doświadczeń oraz wiedzy,  mojemu gminnemu domowi mogę się przydać dużo bardziej jako wójt, niż jako zwykły obywatel, jestem Wam, drodzy mieszkańcy, to winien.  

Proszę wymienić dwa najważniejsze, według Pana zadania, których realizację rozpocznie Pan niezwłocznie po wyborach. Jaki termin przewiduje Pan na realizację tych priorytetowych zadań?

Pozwolę sobie rozbić to na cele małe i duże. W grupie dużych dla mnie szczególnie istotne są:

 • stworzenie wraz z mieszkańcami  planu strategicznych inwestycji gminnych, z ustaleniem harmonogramu ich realizacji  i sposobu finansowania. To z pewnością jest kwestia kilku miesięcy. Czas bowiem myśleć globalnie o całej gminie i jej problemach. Sieć gazowa w gminie, system ścieżek i dróg gminnych, czy problemy z kanalizacją nie są do rozwiązania przy  wyrywkowym, doraźnym i fragmentarycznym działaniu w poszczególnych miejscowościach.
 • przedefiniowanie założeń planistycznych w gminie, co za tym idzie korekta studium uwarunkowań i realizacja planów miejscowych.  Zarówno my mieszkańcy, ale i inwestorzy, mają prawo wiedzieć i mieć świadomość, że np.  w sąsiedztwie ich domu nie powstanie fabryka, czy oczyszczalnia ścieków. Z drugiej strony, inwestorzy, którzy będą spoglądać na naszą gminę, a dołożę starań, aby była to liczna grupa,   mogą oczekiwać wskazania terenów, które będą bezpieczne inwestycyjnie, bez szkody dla mieszkańców, a wręcz z korzyścią dla nich!  

Wśród  małych celów, ale równie istotnych rozpocząłbym działania od:

 • stworzenia w urzędzie gminy punktu informacji pomocy europejskiej, zajmującego  się bezpłatnym  sporządzaniu wniosków o dotacje dla naszych mieszkańców. 
 • zmiany filozofii obsługi petenta oraz  godzin pracy w Urzędzie Gminy.  Wydaje się , że dojrzeliśmy wreszcie i zasłużyliśmy na sytuację, kiedy pracownik  urzędu wita  z uśmiechem kogokolwiek z nas, jako petenta, chce zająć się naszym problemem, rozwiązać go czynnie i jak najszybciej. Miejmy świadomość, że to my składamy się na pensje urzędników i mamy prawo oczekiwać godnej służby dla nas – obywateli. Bo praca ta to służba, tak, jak służbą jest stanowisko wójta!

Do osiągania celów zazwyczaj prowadzi wiele dróg. Zależy to między innymi od stylu sprawowania władzy. Styl zarządzania jest zależny od cech osobowościowych, ale również od przyjętych priorytetów - realizacja zadań czy dobre relacje międzyludzkie. Proszę w kilku zdaniach zadeklarować w jakim stylu Pan będzie sprawował funkcję wójta.

Zacznę od subiektywnej podpowiedzi, że osoby, które mnie znają , doskonale wiedzą, że nie jestem człowiekiem ani wybuchowym, ani problematycznym we współpracy i za wszelką cenę szukam zawsze pragmatycznych rozwiązań , które łączą, a nie dzielą.

Wracając do meritum, najistotniejszym w całym problemie jest odpowiedzieć sobie – po co tu jestem i dla kogo pracuję? Takie pytanie zadać musi sobie każdy   z nas, kandydatów na stanowisko wójta, ale  i każdy z pracowników administracji i to bez względu na to, kto zostanie wybrany wójtem.  Jeśli sobie szczerze odpowiemy wszyscy i ustalimy zasady współpracy, myślę, że to będzie świetny, kreatywny i serdeczny czas relacji między pracownikami, ale przede wszystkim względem naszych mieszkańców. Przecież pracujemy dla nich – dla Was, nie dla naszego stanowiska.

Niezwykle ważnym elementem w pracy wójta jest komunikacja z mieszkańcami. Jakie sposoby komunikacji z mieszkańcami wprowadzi Pan w przypadku wygrania wyborów?

Co istotne, odbiorcami komunikatów gminnych musi być maksymalnie duża część  społeczności gminnej,  aby do całej społeczności przekaz dotarł, a chciałbym, żeby docierał. Zatem ilość źródeł informacji i sposób przekazu musi być maksymalnie wieloraki i  płynny:  internet z mediami społecznościowymi, spotkania z mieszkańcami, organizowane minimum 2 razy w ciągu roku, czy tablice wiejskie, które szczególnie przez starszą część społeczności jednak są użytkowane.

Kanał przekazu informacji to jedna strona zagadnienia. Ważniejszym elementem jest to, co tam prezentujemy i forma przekazu. Jeśli bowiem zamiast informacji o zamiarach i intencjach Gminy, przedstawionych w sposób czytelny dla wszystkich,  ze źródeł komunikacji będzie bił przekaz urzędowych obwieszczeń (o faktach dokonanych lub właśnie dokonywanych), to zainteresowanie takim „monologiem władzy” będzie, jakie jest, czyli mizerne. 

Chciałbym,  jako  wójt ,  wciągnąć obywateli do współpracy, również rozmową – ma to zupełnie inny wymiar i wywołać powinno kapitalną aktywność, ale i inną świadomość naszej pięknej gminnej rzeczywistości.   Proszę mi wierzyć , ta gmina jest niezwykle bogata ludźmi i ich energią, tylko trzeba ich dostrzec i wydobyć, a żeby to zrobić , trzeba najpierw chcieć to zrobić. Mamy szansę i chciejmy z niej skorzystać, o to Was proszę!

Dziękujemy Panu Gabrielowi Błaszczykowi za udzielenie odpowiedzi na nasze pytania. Zapraszamy innych kandydatów na wójta/ burmistrza, którzy zdecydują się na wywiad, o kontakt zlotoryjanie@gmail.com 

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.