Wywiad z Agnieszką Markiewicz- kandydatką na burmistrza miasta Złotoryja

Markiewicz Agnieszka Fot. Archiwum własne
Markiewicz Agnieszka

Poniżej zamieszczamy pierwszy wywiad z kandydatką na burmistrza. Na pozostałe w dalszym ciągu oczekujemy.

Dlaczego zdecydowała się Pani na start w wyborach?

 Urodziłam się i mieszkam w Złotoryi. Tu dorastałam i chodziłam do szkoły. Tu wyszłam za mąż, wychowałam troje dzieci i podjęłam pracę zawodową. Karierę zawodową rozpoczęłam jako urzędnik, a później nauczyciel. Decyzja o kandydowaniu w wyborach samorządowych na stanowisko Burmistrza Złotoryi była przeze mnie przemyślana. Przyznam, że zostałam o to poproszona przez moje koleżanki i kolegów. Podjęłam ją odpowiedzialnie, po rozmowach z mieszkańcami Złotoryi. Nie bez znaczenia były również rozmowy z parlamentarzystami i ministrami, których udało mi się naszym pięknym miastem zainteresować i którzy zadeklarowali wsparcie w realizacji mojego programu dla Złotoryi. Poznałam wielu wartościowych ludzi, którym na sercu leży dobro i rozwój takich miast jak Złotoryja. Uznałam, że na wszystko w życiu jest czas. Kiedyś był czas na naukę, zdobywanie doświadczenia zawodowego  i wychowywanie dzieci. Dzisiaj moje dzieci są już dorosłe. Posiadam wykształcenie ekonomiczne i doświadczenie zawodowe w zarządzaniu, które zdobyłam pełniąc funkcję dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych   w Złotoryi, a także realizując projekty finansowane ze środków unijnych. Mam za sobą wiele sukcesów związanych z podejmowaniem skutecznych działań na rzecz zwiększenia atrakcyjności kształcenia zawodowego m.in. - zapoczątkowałam praktyki zagraniczne uczniów, doposażyłam bazę dydaktyczną szkoły, tworzyłam sale do kształcenia zawodowego, dostosowałam szkołę do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Podjęłam decyzję o kandydowaniu na Burmistrza Złotoryi, ponieważ jestem gotowa na podjęcie skutecznych działań związanych z rozwojem Złotoryi. Zważywszy, że po raz pierwszy od wielu lat pojawia się szansa na realny rozwój naszego miasta. Szeroki zakres programów rządowych, środki ministerialne, fundusze unijne to jedyna szansa na inwestycje, które sprawią, że będzie nam się tu żyło lepiej. Dodam, że miasto z zadłużeniem ponad 20 mln zł nie jest w stanie samodzielnie realizować inwestycji nie powodując dalszego powiększania długu. Uważam, że bez pomocy rządu rozwój Złotoryi nie będzie możliwy, a przecież żyjemy tu i teraz, dlatego nie możemy zmarnować kolejnych lat. Jako kandydatka na Burmistrza Złotoryi reprezentująca Prawo i Sprawiedliwość,  a jednocześnie jako mieszkanka Złotoryi, gwarantuje dobrą współpracę  z rządem, z przedsiębiorcami i z mieszkańcami   na rzecz rozwoju miasta.

Proszę wymienić dwa najważniejsze, według Pani zadania,  których realizację rozpocznie Pani niezwłocznie po wyborach. Jaki termin przewiduje Pani na realizację tych priorytetowych zadań?

Program przygotowany przeze mnie dla Złotoryi pod hasłem: „Złotoryja nowych możliwości” to nowy rozdział, którego realizację rozpocznę od pierwszych dni urzędowania. Jestem pewna, że wszystkie zaplanowane działania takie jak m. in: Mieszkania Plus, Kluby Seniora, Zwiększenie miejsc w przedszkolach, poszerzenie opieki zdrowotnej, tematyczne place zabaw, budowa Multimedialnego Muzeum Złota, budowa basenu modułowego z częścią rehabilitacyjną mogę prowadzić równolegle.  Moim priorytetem jest rozwiązanie problemu mieszkaniowego, dlatego pracę w Urzędzie rozpocznę od przeglądu lokali będących w zasobach miasta oraz gruntów pod budowę mieszkań. Chcę zadbać o rozwój infrastruktury miasta, ponieważ jestem przeciwna wyprzedaży majątku  i gruntów miasta. W przyszłości, chciałabym tak jak włodarze innych miast, zachęcić ludzi, żeby zamieszkali w naszej Złotoryi.

Moim kolejnym priorytetem jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej Złotoryi m.inpoprzez budowę Multimedialnego muzeum Złota i Basenu modułowego z częścią rehabilitacyjną. Wierze, że nasze miasto ma szanse stać się centrum rehabilitacyjno- zdrowotnym dla mieszkańców Złotoryi i zagłębia miedziowego. Wykorzystanie potencjału turystycznego, zwiększony napływ ludzi, umożliwi lepsze funkcjonowanie lokalnych  przedsiębiorców  i rozwój miasta.

Do osiągania celów zazwyczaj prowadzi wiele dróg. Zależy to między innymi od stylu sprawowania władzy. Styl zarządzania jest zależny od cech osobowościowych, ale również od przyjętych priorytetów - realizacja zadań czy dobre relacje międzyludzkie. Proszę w kilku zdaniach zadeklarować w jakim stylu Pani będzie sprawowała funkcję burmistrza.

Sposób kierowania ludźmi dostosuję do tego, żeby osiągnąć zamierzone cele oczekiwane  przez mieszkańców Złotoryi. Będę tak sprawować władzę, żeby pracownicy i mieszkańcy mieli satysfakcję z pracy  i   mieszkania w Złotoryi.

Uważam, że odpowiedzialne pełnienie funkcji Burmistrza wymaga dostosowywania stylów kierowania do pracowników i rodzaju wykonywanych zadań. Chciałabym motywować pracowników do podejmowania działań, które sprostają wyzwaniom jakie przed nimi stawiają Złotoryjanie. Jednocześnie będę uczestniczyć w pracy  pracowników, ponieważ tylko wspólna praca może przynieść najlepsze efekty. Mam dużo pomysłów na usprawnienie pracy Urzędu, które chciałabym wdrożyć. Jestem także otwarta na nowe rozwiązania. Zdecydowanie opowiadam się za budżetem obywatelskim. Zważywszy, że zaplanowany budżet obywatelski ma szanse dostać wsparcie rządowe na jego realizację, co rozszerzy zakres zaplanowanych zadań.

Niezwykle ważnym elementem w pracy burmistrza jest komunikowania się z mieszkańcami. Jakie sposoby komunikacji z mieszkańcami wprowadzi Pani w przypadku wygrania wyborów?

Obecnie spotykam wiele ludzi - mieszkańców Złotoryi, z którymi przeprowadzam cenne rozmowy i na pewno nie zrezygnuję z tej formy komunikacji. Kontakt bezpośredni jest najlepszą formą . Zobowiązuję się pełnić dyżury dla mieszkańców miasta, podczas których będę mogła poznać ich potrzeby i podejmować skuteczne działania związane    z rozwiązaniem ich problemów. Jestem otwarta także na inne nowoczesne, formy komunikacji, jeżeli tylko mieszkańcy będą tego oczekiwali. Cennym środkiem przekazu jest strona Urzędu Miasta oraz Gazeta Złotoryjska, którą chcę nie tylko utrzymać ale też rozwijać. W odróżnieniu do dotychczasowo prowadzonej przez Urząd komunikacji, co pokazałam podczas kampanii- będę prowadziła aktywną komunikację z innymi Ośrodkami mającymi istotny wpływ na rozwój miasta- parlamentarzyści, przedstawiciele rządu i lokalnego biznesu. Wierzę, że opisana przeze mnie, będąca odmienną od prezentowanej przez moich kontrkandydatów, strategia pełnienia funkcji burmistrza znajdzie uznanie u mieszkańców naszego miasta, którzy licznie wezmą udział  w Wyborach samorządowych w dniu 21 października i oddadzą głos na mnie i na moją drużynę.


To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.