Uchwała uchylona przez wojewodę!

Niemal miesiąc temu informowaliśmy, że pod głosowanie na sesji Rady Miejskiej miał zostać poddany projekt uchwały w sprawie wyznaczenia członka Rady Nadzorczej LSSE. Wówczas z naszej strony pojawiły się wątpliwości odnośnie stanu prawnego tej uchwały. Uchwała została jednak przegłosowana przy jednym głosie wstrzymującym (R. Gorzkowski) w dniu 24.04.2014 r.

Postanowiliśmy się dowiedzieć w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim, czy rzeczywiście radni mogli taką uchwałę podjąć. Okazało się, że przedmiotowy akt prawa lokalnego stał się przedmiotem postępowania nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego, który wczoraj postanowił wspomnianą uchwałę uchylić stwierdzając istotne naruszenie prawa, a konkretnie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych w związku z art. 31 ustawy o samorządzie gminnym

Członka Rady Nadzorczej LSSE będzie mógł wyznaczyć w takim razie odpowiednim zarządzeniem burmistrz miasta Złotoryja, w którego kompetencjach pozostaje ta czynność.

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.