Kandydacie sprawdź potencjalny elektorat

wybory 2018 Fot. Archiwum własne
wybory 2018

Centrum Badania Opinii Społecznej na przełomie czerwca i lipca br. przeprowadziło badanie dotyczące m.in. zainteresowania wyborami samorządowymi oraz deklaracji uczestnictwa w tych wyborach metodą wywiadów bezpośrednich na liczącej 952 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Odsetek dorosłych Polaków zainteresowanych tegorocznymi wyborami samorządowymi wyniósł aż 73%. Respondenci wykazują zainteresowanie raczej umiarkowane (47%) niż duże (26%). Niemal co piąty (19%) dorosły Polak nie ma zdania na temat wyborów samorządowych. Tylko 8% badanych raczej nie jest zainteresowanych wyborami samorządowymi, a 1% zupełnie nie interesuje się tymi wyborami.

W porównaniu z pomiarem sprzed miesiąca zainteresowanie wyborami samorządowymi wzrosło o 2 pkt. proc. Z kolei w stosunku do danych z kwietnia br. zainteresowanie wyborami samorządowymi jest wyższe aż o 4 pkt. proc.

Warto też wspomnieć, że w lipcu 2014 roku, kiedy po raz ostatni odbyły się wybory samorządowe, zainteresowanie nimi wynosiło zaledwie 62%. Biorąc pod uwagę dane z lipca br., zainteresowanie wyborami samorządowymi wzrosło aż o 11 pkt. proc.

Największe zainteresowanie wyborami samorządowymi deklarują mieszkańcy dużych aglomeracji (500 tys. i więcej mieszkańców). Odsetek osób zainteresowanych wyborami samorządowymi w tej grupie badanych wynosi aż 79%.

Zainteresowanie wyborami samorządowymi w miastach poniżej 20 tys. mieszkańców kształtuje się na poziomie 69%. Na wsiach oraz w miastach liczących od 100 000 do 499 999 mieszkańców zainteresowanie wyborami samorządowymi deklaruje po 72% badanych. Z kolei w miastach, które liczą od 20 000 do 99 999 mieszkańców, zainteresowanie wyborami samorządowymi wykazuje 74%.

Wyborami samorządowymi najczęściej interesują się osoby starsze od 55 do 64 lat oraz młodzi ludzie od 25 do 34 lat. W tych grupach odsetek osób zainteresowanych wyborami samorządowymi wynosi po 77%, a wśród najmłodszych badanych od 18 do 24 roku życia – 59%.

Czynnikiem różnicującym stosunek do zbliżających się wyborów samorządowych jest również poziom wykształcenia ankietowanych. Im wyższy poziom wykształcenia, tym większe zainteresowanie wyborami samorządowymi. W przypadku osób z wyższym wykształceniem zainteresowanie wyborami deklaruje 84% badanych, zaś w przypadku osób z wykształceniem podstawowym – 65%, a więc o 19% mniej. 

Zainteresowaniu wyborami samorządowymi sprzyja też wyższy status społeczno-zawodowy badanych, wysokie dochody per capita i pozytywne oceny własnych warunków materialnych. Największe zainteresowanie wyborami samorządowymi deklarują: średni personel i technicy (92%), rolnicy (89%), kadra kierownicza i samodzielni specjaliści (83%).

Chęć udziału w zbliżających się wyborach samorządowych deklaruje ponad trzy czwarte (76%) badanych. O pewnym udziale w głosowaniu mówi z kolei 55% ankietowanych. Niemal co ósmy (13%) respondent jeszcze nie wie, czy weźmie udział w wyborach samorządowych, a co dziewiąty (11%) zapowiada, że na pewno nie korzysta ze swojego prawa wyborczego.

Co ważne, lipiec przyniósł wzrost deklaracji uczestnictwa w nadchodzących wyborach samorządowych. Wyniósł on 3 pkt. proc. Warto też zauważyć, że cztery i osiem lat temu w mniej więcej analogicznym okresie przed datą wyborów samorządowych odsetki uczestnictwa w nich były o 10 pkt. proc. niższe. Z kolei dwanaście i szesnaście lat temu deklaracje uczestnictwa w wyborach samorządowych były niższe aż o 20 pkt. proc.

Największy stopień deklaracji udziału w zbliżających się wyborach samorządowych dotyczy mieszkańców największych aglomeracji (powyżej 500 tys. ludności). W tej grupie głosować zamierza aż 85% badanych. W przypadku mieszkańców mniejszych miast i wsi udział w wyborach samorządowych deklaruje około 3/4 uprawnionych do głosowania – najwięcej na wsi (77%), a relatywnie najmniej w miastach do 20 tys. mieszkańców (72%).

Udział w wyborach samorządowych częściej deklarują mężczyźni (79%) niż kobiety (74%). Najrzadziej swoje uczestnictwo w głosowaniu deklarują najmłodsi respondenci (od 18 do 24 roku życia). W tej grupie na wybory ma zamiar pójść 63% badanych. Spośród wszystkich grup wiekowych w wyborach samorządowych najczęściej chcą uczestniczyć osoby o pokolenie starsze, a więc w wieku 25-34 lata (81% badanych w tej grupie wiekowej).

Gotowość udziału w wyborach samorządowych, podobnie jak zainteresowanie nimi, idzie w parze z wyższym poziomem wykształcenia. Wśród osób z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym na wybory zamierza pójść 63% badanych. W przypadku osób z wykształceniem średnim głosować chce 79%, a w grupie ankietowanych legitymujących się dyplomem wyższej uczelni – 88% ankietowanych.

źródło: pkw.pl
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.