Gabriel Błaszczyk - kandydat na wójta w Gminie Złotoryja

Błaszczyk Gabriel
Błaszczyk Gabriel

Jestem mieszkańcem naszej Gminy od 34  lat. Od 18 roku życia prowadzę prywatną działalność gospodarczą. Od 25 roku życia jestem architektem, realizującym  istotne inwestycje na Dolnym Śląsku i na terenie całej Polski.

Pragnę przedstawić Wam swój program wyborczy dla naszej gminy.  Oto lista moich priorytetów:

Uporządkowanie polityki urbanistycznej gminy i stworzenie planów miejscowych:

 • Chciałbym wprowadzić w naszej gminie klarowne przeznaczenie gruntów z ich podziałem na obszary pod inwestycje,  tereny mieszkalne oraz rolne, aby zapewnić nam komfort pracy i komfort mieszkania.
 • Gmina bez inwestycji – wegetuje. Za jeden z celów strategicznych uważam wykreowanie i zdefiniowanie na nowo istotnych obszarów pod inwestycje, w taki sposób, aby mogły być one odpowiednio przygotowane, podnosząc zamożność i rangę gminy, a nie jej szkodząc; 
 • Wprowadzenie strategicznych inwestycji gminnych, jak gazyfikacja całości gminy czy plan sieci połączeń lokalnych (jako szlaków pieszo – jezdnych), wykorzystywanych również na potrzeby rolne.

Wprowadzenie jasnego i przejrzystego planu strategicznych inwestycji gminnych:

 • Chcę przyjąć w oparciu o moje i Państwa pomysły harmonogram strategicznych inwestycji gminnych  z rozpisaniem ich na poszczególne lata mojego administrowania gminą
 • Zakładam systematyczną i konsekwentną realizację założonych celi strategicznych,
 • Dołożę wszelkich starań, aby zadania te były realizowane  przy maksymalnym współfinansowaniu funduszy zewnętrznych, w tym dofinansowaniach unijnych

Zmiana sposobu funkcjonowania urzędu  gminy , poprzez stworzenie „przyjaznego urzędu”:

 • Wielu z nas pracuje na etatach do późnych godzin popołudniowych. Chcę, aby takie osoby również miały szansę załatwić niejednokrotnie podstawowe problemy i sprawy w ramach godzin pracy urzędu, dostosowanych do faktycznych potrzeb mieszkańców.
 • Wiem, jak wiele może zdziałać życzliwość i uśmiech drugiego człowieka, dlatego zależy mi, aby obywateli witał i obsługiwał kompetentny i uśmiechnięty – przyjazny urzędnik, który przecież z pieniędzy tego obywatela otrzymuje pensje.

Oświata:

 • Zadbam o to by nie likwidowano szkół na wsiach , aby nasze dzieci (i wożący ich rodzice) miały łatwy dostęp do nauki , wraz z pomocą dla rodzin których dzieci potrzebują szczególnych warunków nauki w tym dojazdu do placówek wychowawczych. 
 • Poprzez system zachęt, pragnę podnieść konkurencyjność oświaty wiejskiej, bowiem w mniejszych społecznościach wsi drzemie potężny niewykorzystywany potencjał uczniów i nauczycieli
 • Ludzie ambitni, jeśli mają do tego dodatkowy bodziec, mogą osiągać rzeczy wielkie. Jestem gorącym zwolennikiem wprowadzenia programu comiesięcznych stypendiów naukowych dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej, wraz ze wzrostem nakładów w tym zakresie. Ci ludzie oddadzą to gminie po stokroć w przyszłości.

Rozwój infrastruktury wsi:

 • Moim priorytetem jest rozbudowa systemu sieci gazowej na terenie całej gminy,  tak aby była ona dostępna dla każdego mieszkańca naszej gminy.
 • Równie ważne jest stałe i systematyczne rozbudowywanie sieci chodników, ścieżek rowerowych i dróg gminnych
 • Za bardzo istotne uznaję remonty dróg powiatowych i wojewódzkich oraz wykreowanie wzdłuż nich chodników. Nie jest to zadanie statutowe naszej gminy, jednak sam doskonale wiem, co oznacza groza wyjścia na drogę dla dziecka, które musi dojść wzdłuż ruchliwej drogi, której brakuje chodnika.
 • Nie możemy zapomnieć o korektach już istniejących elementów infrastruktury, które , jak się okazuje, wymagają niekiedy naprawdę pilnego działania.
 • Moim priorytetem jest jakość tworzonej infrastruktury i nadzór nad jej tworzeniem. Doskonale wiem, jak istotna jest kontrola w okresie realizacji inwestycji i sam nadzór nad jej projektowaniem. Liczę, że  w tym zakresie uda nam się wiele dobrych rzeczy osiągnąć i poprawić. Możemy bowiem wydawać niekiedy mniej , osiągając w zakresie infrastruktury więcej i na dłużej.


To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.