Czy dążyć to - to samo co zrealizować?

Robert Pawłowski
Robert Pawłowski

Z zainteresowaniem śledzimy ulotki  sprzed 4 lat. Trudno w obliczu ponownych wyborów powstrzymać się przed próbą rozliczenia kandydatów z wyborczych obietnic.

Burmistrz zapowiadał  np: dążenie do wyrwania jak największej liczby ludzi z kręgu ubóstwa, stwarzając im szanse na godną pracę, odbudowując motywację do lepszego życia poprzez: stworzenie spółdzielni socjalnych i zakładu aktywności zawodowej oraz wdrożenie do życia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Złotoryja".  Kandydat, podsumowując swoje działania, stawia plus przy sformułowaniu "musimy dążyć", ale minusy przy sposobach owego "dążenia".

Nie było to jedyne dążenie naszego włodarza. Dążył również do: dokończenia budowy zejścia nad zalew, a jak wygląda dziś zejście, możemy sprawdzić w każdej chwili.

Marzeniem burmistrza było również przywrócenie do życia złotoryjskiego basenu z podgrzewaną wodą, ścieżek rowerowych i  połączenia miasta z gminą.

Interesujący jest również punkt o brzmieniu "Należy stworzyć przejrzysty system motywujący dla nauczycieli, promujący ich aktywność.." Trudno stwierdzić, co autor miał na myśli? Czy i gdzie można znaleźć stosowny dokument?

Czy dążyć naprawdę oznacza  z r e a l i z o w a ć?

pawłowski1jpg.jpg

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
captcha To pole jest wymagane

Udowodnij ,że nie jesteś robotem, podaj wynik powyższego działania.